Micro: Schimbarea schimbării deja schimbate!

Micro: Schimbarea schimbării deja schimbate!

Micro: Schimbarea schimbării deja schimbate!

 

Știm, regimul fiscal al microîntreprinderilor a fost mult prea mult relaxat în 2017 și s-a transformat dintr-o formă simplificată de impozitare pentru întreprinderile mici, într-un instrument de planificare fiscală, și încă unul foarte agresiv, folosit atât pentru evitarea plății impozitului pe profit, cât și pentru a evita plata impozitului pe salarii si a contribuțiilor sociale.

Chestiune de altfel absolut normală și previzibilă, contribuabilul neavând nicio obligație să își organizeze activitatea pentru a plăti maximul de impozite! Principiul vaselor comunicante funcționează negreșit și în fiscalitate…

Prima Corecție – iulie 2022

OG 16/2022 a redus plafonul la 500.000 euro, a eliminat consultanța și managementul din sfera micro și a redus la 3 a numărului de micro ce pot fi deținute de o persoană, cu cel puțin de 25% (direct – nu și indirect).

A doua corecție – octombrie 2023

Legea 296/30.10, a majorat cota de impunere de la 1% la 3% pentru micro cu venituri mai mari de 60.000 euro/an și pentru micro ce desfășoară anumite coduri CAEN, inclusiv HoReCa.

A treia corecție – decembrie 2023

Prin OUG 115/15.12, la o lună și jumătate după cele anterioare, au urmat alte modificări:

• Numărul de micro în care o persoană poate deține mai mult de 25% (de data aceasta direct și indirect) a fost redus la 1;
• Suplimentar, a mai fost introdusă o condiție, cifra de afaceri urmând a fi calculată cumulat cu cea a întreprinderilor legate.

Ce sunt întreprinderile legate?  Ne spune art. 44 din Legea 346/2004:

(1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

a. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;
b. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
c. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
d. o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.
(…)

(4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente.

(5) O piață adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piața în cauză.”

Clar, nu? În special termeni precum “piața relevantă”, “piețe adiacente”, “direct în amonte sau aval”, termeni cu care fiscaliștii sau contabilii, inclusiv jonglează în fiecare zi… Ca să nu mai vorbim și de faptul că în unele cazuri avem 25%, în altele 50%…

De precizat aici că cea de a doua și cea de a treia modificare produc efecte până cel târziu la 31 martie 2024 (adică în câteva zile!), termen până la care trebuie modificat (sau nu, în funcție de concluzia la care ajunge contribuabilul după analizare superbelor prevederi de mai sus) vectorul fiscal.

Conform principiului “Numai cine nu muncește nu greșește”, Guvernul pare că a înțeles în ce poziție dificilă a pus atât contribuabilii cât și ANAF (care trebuie să controleze) prin OUG 115/2023 și a pus în dezbatere publică o OUG prin care modifică modificarea modificării
(https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectOUGmasurifiscale_13032024.pdf).

A patra corecție

Dacă va fi aprobată (și cel mai probabil va fi, rapid), a patra corecție vine cu o definiție nouă la “întreprinderi legate”, renunțând la trimiterea la Legea 346/2004. Conform acestei prevederi, două întreprinderi sunt legate dacă:

i. Una din ele deține peste 25% la cealaltă;
ii. Cele două sunt deținute în proporție de peste 25% de o altă persoană (fizică sau juridică).

Chestiunea este importantă pentru că dacă companiile legate au o cifră de afaceri (cumulată) de peste 500.000 euro, niciuna nu mai poate aplica regimul micro.

Suplimentar, dacă o persoană deține mai mult de 25% într-o companie și mai are și activitate ca PFA/Întreprindere Individuală/alte forme de organizare fără personalitate juridică, compania poate aplica regimul micro doar dacă veniturile împreună cu cele ale PFA nu depășesc 500.000 euro/an.

Acum e clar? Chiar foarte clar!

Practic, regimul micro revine la ceea ce trebuia sa fie încă de la început, o formă simplificată de impozitare pentru companiile mici, în special pentru cele făcute de antreprenori la început de drum.

Problema acestora este însă că nu vor putea face o micro dacă se asociază cu antreprenori cu experiență, care mai au și alte companii în care dețin peste 25%.

Vor mai urma și alte modificări? Eu unul cred că da. Vom vedea…

 

Articol apărut în CDG.ro

Share on LinkedIn
Related Posts