Regulamentele interne și fișele de post, obligatorii din nou pentru toate companiile. Aspecte esențiale despre întocmirea documentelor

Regulamentele interne și fișele de post, obligatorii din nou pentru toate companiile. Aspecte esențiale despre întocmirea documentelor

Regulamentele interne și fișele de post, obligatorii din nou pentru toate companiile. Aspecte esențiale despre întocmirea documentelor

 

Începând cu luna octombrie, regulamentul intern și fișele de post au redevenit obligatorii din nou pentru toate companiile, după ce, timp de peste un an, cele două tipuri de documente au avut un regim opțional pentru angajatorii cu până la nouă salariați. Eliminarea inițială a documentelor, motivată ca măsură de debirocratizare, a fost destul de criticată în spațiul public, utilitatea regulamentelor interne și a fișelor de post fiind una incontestabilă în relațiile de muncă, în contextul în care aceste acte asigură o coerență și o previzibilitate mai bune pentru modul de derulare a raporturilor de muncă dintre salariați și angajatori.

În mai 2021, Codul Muncii a fost modificat prin OUG nr. 37/2021 care a stabilit că, pentru angajatorii cu până la nouă salariați, regulamentele interne și fișele de post devin documente opționale, nu obligatorii așa cum fuseseră până atunci. Acum, prin Legea nr. 275/2022, publicată la începutul lunii octombrie, OUG nr. 37/2021 a fost respinsă, astfel că toate prevederile ei și-au încetat aplicabilitatea. Practic, începând cu 6 octombrie (data intrării în vigoare a Legii nr. 275/2022), prevederile referitoare la regulamentele interne și fișele de post din Codul Muncii au revenit la forma anterioară modificării prin OUG nr. 37/2021, astfel că toți angajatorii, indiferent de numărul de salariați, au din nou obligația de a avea aceste documente care să traseze un cadru cât mai clar al relațiilor cu angajații.

Conținutul regulamentelor interne și fișelor de post

Dincolo de obligația legală de a-l avea, regulamentul intern este în practică, alături de contractul de muncă, unul dintre cele mai importante documente care guvernează relația dintre un angajator și salariații săi pentru că el conține normele și procedurile specifice ce trebuie respectate la nivelul companiei în relațiile de muncă, asigurând un grad de detaliu mai mare decât prevederile generale din Codul muncii.

În regulamentul intern, angajatorii trebuie să cuprindă cel puțin următoarele categorii de dispoziții: drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, regulile de SSM aplicabile, procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, procedura disciplinară, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților, regulile privind respectarea principiului nediscriminării.

Suplimentar, odată cu o altă modificare legislativă recentă a Codului Muncii, operată de curând prin Legea nr. 283/2022, conținutul regulamentului intern a fost extins, astfel că documentul trebuie să includă, începând cu 22 octombrie, și informații despre preaviz și politica generală de formare profesională pe care o are angajatorul la nivelul organizației.

Fișa postului este un document anexă la contractul individual de muncă prin care se definesc principalele sarcini ce caracterizează munca salariatului, precum și condițiile de muncă sau responsabilitățile pe care le are acesta. Forma și conținutul fișei de post sunt lăsate la latitudinea angajatorului, astfel că el poate alege ce și cum va include în document, însă de principiu ar trebui ca fișa postului să cuprindă câteva elemente de bază, printre care se numără: denumirea și descrierea postului, codul COR pentru poziția respectivă, locul postului în organigramă, lista responsabilităților și sarcinilor salariatului, aptitudinile necesare pentru ocuparea postului, precum și indicatorii de performanță.

Reguli specifice privind întocmirea celor două tipuri de documente

Fișa de post este un document al angajatorului, care se prezintă sub forma unei anexe la contractul de muncă. Aceasta poate fi modificată în privința atribuțiilor sau sarcinilor ce revin unui anumit post de lucru ori de câte ori se modifică natura muncii prestate de angajatul respectiv.

Din perspectiva regulamentului intern, procedura de întocmire implică o consultare a salariaților atât înainte de adoptarea unuia, cât și pentru modificarea unuia deja existent. Important de precizat e faptul că legislația muncii setează ca obligație pentru angajatori doar consultarea salariaților (care să poată fi dovedită și scriptic), nu și obținerea acordului lor pe forma documentului. Cu alte cuvinte, chiar și dacă salariații au propuneri de modificări pe documentul prezentat, angajatorul le va consemna, însă va decide singur dacă va ține sau nu cont de ele ulterior, la redactarea formei finale a regulamentului intern.

Important de precizat faptul că regulamentul intern este mijlocul prin care angajatorul consemnează procedurile pentru acordarea concediului de îngrijitor, de aprobare a zilelor libere pentru situații neprevăzute mai ales sub aspectul actelor justificative comunicate de salariați, al modalității de recuperare a zilelor libere, etc. De asemenea, angajatorul este obligat prin lege să notifice anumite drepturi și obligații precum dreptul la concediul paternal și obligația de aderare la un fond de pensii privat, lucru care se poate face tot prin regulamentul intern.

Comunicarea documentelor către salariați

Fișele de post sunt aduse la cunoștința salariaților la semnarea contractului de muncă sau ori de câte ori sunt modificate, fiind necesar ca fiecare document să fie semnat atât de angajator, cât și de angajat, iar angajatul să aibă și el propriul său exemplar.

Angajații trebuie să aibă acces la regulamentul intern oricând, astfel că el trebuie să fie disponibil fie fizic (prin afișare la sediul angajatorului, spre exemplu), fie pe cale electronică (pe e-mail, intranet etc.), în acest ultim caz, însă, fiind absolut necesar ca soluția tehnică aleasă de angajator să permită și tipărirea, ori salvarea documentului.

Ca element de noutate, prin modificarea recentă adusă de Legea nr. 283/2022, în Codul muncii a fost introdus și un termen precis pentru îndeplinirea acestei obligații de comunicare a regulamentului intern noilor salariați, astfel că angajatorii trebuie să prezinte regulamentul intern angajaților nou încadrați în muncă chiar din prima zi de lucru.

Articol apărut în Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts