Sectoarele de negociere colectivă, definitivate de Ministerul Muncii. Încadrarea companiilor se poate face inclusiv online

Sectoarele de negociere colectivă, definitivate de Ministerul Muncii. Încadrarea companiilor se poate face inclusiv online

Sectoarele de negociere colectivă, definitivate de Ministerul Muncii. Încadrarea companiilor se poate face inclusiv online

 

Ministerul Muncii a aprobat un nou cadru legal pentru sectoarele de negociere colectivă prin publicarea unui Ordin care abrogă vechea legislație din domeniu. Noul ordin emis de autoritățile de muncă stabilește 58 de sectoare de negociere colectivă, cu codurile CAEN aferente, și detaliază procedura de încadrare în aceste sectoare pentru companii. Încadrarea se face în funcție de codul CAEN principal de activitate al companiei și este valabilă pe durata contractului colectiv de muncă, cu posibilitatea de prelungire automată în absența unei noi solicitări din partea angajatorului.

Ordinul Ministerului Muncii nr. 2311/2023, intrat deja în vigoare, aduce noutăți importante în domeniul negocierilor colective completând reglementările din Legea dialogului social. Actul normativ definește sectoarele de negociere colectivă și extinde numărul acestora de la 30 la 58. O reglementare similară fusese stabilită prin HG nr. 171/20213, dar aceasta fusese programată să se aplice numai până la finalul lunii noiembrie, astfel că a fost necesar ca autoritățile de muncă să revină cu un act normativ pentru a umple golul legislativ care s-ar fi creat.

Această reorganizare a sectoarelor de activitate unde se pot iniția negocieri colective are ca scop facilitarea identificării partenerilor de negociere, încurajarea negocierii colective sectoriale și consolidarea rolului organizațiilor sindicale în contextul evoluțiilor economice actuale.
Extinderea sectoarelor de negociere colectivă și clarificarea procedurii de încadrare a companiilor au ca scop îmbunătățirea procesului de negociere colectivă și facilitarea dialogului social în contextul economic actual, concentrându-se pe adaptarea la specificul fiecărui sector.

Vă reamintim că noua Lege a dialogului social a adus o protecție suplimentară pentru capitalul românesc, în special pentru IMM-uri. Conform acestui act normativ, toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector sau național trebuie să includă clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de IMM-uri. Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă a cadrului legislativ pentru dialogul social, oferind mai multă flexibilitate și protecție în procesul de negociere colectivă.

Ordinul publicat de Ministerul Muncii listează în anexa sa 58 de sectoare de activitate și identifică în mod punctual codurile CAEN pentru care companiile pot iniția negocieri colective sectoriale. Printre codurile CAEN vizate se numără (fără ca enumerarea să fie una exhaustive): 0111 – 0116, 0119, 0121 – 0130, 0141 – 0147, 0149, 0150, 0161 – 0164, 0170, 0311, 0312, 0321, 0322, 0210, 0220, 0230, 0240, 0710, 0729, 0811, 0812, 0891 – 0893, 0899, 0990, 0510, 0520, 0610, 0620, 0721, 0910, 1920, 2011, 3821, 3511 – 3514, 3521 – 3523, 4950, 0990, 2420, 2892, 3312, 3314, 3320, 3530, 4321, 4618, 4222, 4299, 4329, 4671, 2899, 6110, 7022, 7112, 7219, 4730, 1011 –1013, 1020, 1031, 1032.

În cazul în care unele activități se regăsesc în mai multe sectoare de negociere colectivă, angajatorii pot solicita încadrarea într-unul dintre aceste sectoare, dacă au codul CAEN principal într-unul dintre sectoarele respective.

Încadrarea unei companii în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, și se prelungește de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv.

Pe scurt, procedura reglementată de Ordinul Ministerului Muncii nr. 2311/2023 stabilește că o unitate se poate încadra într-un sector de negociere colectivă prin publicarea pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a cererii de încadrare.

Cererea de încadrare se depune, de către reprezentantul unității în format letric, la registratura MMSS sau se transmite prin poșta electronică a MMSS, la adresa cds@mmuncii.gov.ro, actul normativ aprobând și formular-tip care trebuie completat în acest scop de solicitanți. Cererea trebuie însoțită și de o serie de alte documente:

– împuternicire semnată de angajator/patron, în cazul în care persoana care solicită publicarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului/patronului;
– copie după actul de identitate al reprezentantului legal al angajatorului/patronului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta, după caz;
– copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ certificatul de înregistrare fiscală;
– copie după actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN care permit negocieri colective sectoriale;
– declarație pe proprie răspundere, conform modelului-tip, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al angajatorului/patronului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute anterior se transmit prin e-mail.

Dacă documentele se transmit prin e-mail, Direcția de specialitate din minister le verifică și apoi, în cel mult cinci zile lucrătoare, transmite angajatorului/patronului dovada sau link-ul cu publicarea ei pe site-ul ministerului muncii și solidarității sociale. Transmiterea se face prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele. În situația în care documentele sunt incorecte ori incomplete, Direcția de specialitate transmite angajatorului/patronului o solicitare pentru corectarea sau completarea lor, tot prin e-mail, în același termen de cinci zile lucrătoare de la primirea documentelor inițiale.

 


 

Articol apărut pe Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts