Dacă angajatorul nu plătește CAS și CASS, salariații pot sesiza ANAF pentru a obține achitarea contribuțiilor

Dacă angajatorul nu plătește CAS și CASS, salariații pot sesiza ANAF pentru a obține achitarea contribuțiilor

Companiile au obligația, potrivit legislației fiscale, de a reține la sursă și de a vira la stat, printre altele, contribuția de asigurări sociale (CAS), în cotă de 25%, precum și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%. În cazul în care nu-și îndeplinesc această obligație, salariatul are la îndemână, potrivit specialiștilor, opțiunea de a face o sesizare la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care este îndreptățită să verifice modul în care angajatorul și-a îndeplinit obligația de raportare și de virare la stat pentru respectivele contribuții și, după caz, să demareze executarea silită.

Așadar, în temeiul Codului fiscalcompaniile, în calitate de angajatori, au obligația de a reține la sursă și de a vira la stat cotele de CAS și CASS amintite, în baza fiecărui contract de muncă încheiat cu salariații.

Ori de câte ori această obligație nu este respectată, angajatorilor li se pot stabili, în urma unui control al ANAF, atât sumele datorate, cât și eventualele măsuri luate în acest sens de către autorități, cum ar fi amenzile pentru nedepunerea la termen a declarațiilor fiscale, a precizat, pentru avocatnet.ro, Anca Zegrean, Partener și Coordonatorul practicii de Dreptul Muncii din cadrul Biriș Goran SPARL.

De asemenea, potrivit opiniei profesionale a specialistei, “[r]emediul cel mai facil de accesat de către salariat constă în sesizarea ANAF în acest sens, care ar trebui să verifice îndeplinirea de către angajator a obligației de raportare, cât și a obligației de virare a cotelor CAS, respectiv CASS și, după caz, să demareze executarea silită a acestuia.

Prin urmare, pentru a evita eventualele situații în care salariatul ar putea fi prejudiciat de nedeclararea și neplata de către angajator a contribuțiilor, “prin prisma faptului că nu are loc plata cotizației aferente pensiei, respectiv, la împlinirea vârstei de pensionare, vor putea apărea probleme legate de stagiul de cotizare, sau salariatul, având o urgență medicală, ar putea fi pus în situația de a achita integral serviciile medicale”, sesizarea Fiscului reprezintă cel mai simplu mod de a clarifica dacă respectivele contribuții sunt sau nu plătite, a mai subliniat Anca Zegrean. Și, evident, acest demers ar duce și la identificarea unei soluții de către Fisc, în funcție de specificul fiecărei spețe în parte.

Pe de altă parte, dacă ar fi să ne referim la posibilitatea salariaților de a se îndrepta direct împotriva angajatorului, în instanță, printr-o acțiune pe dreptul comun, acest aspect este discutabil, întrucât s-ar putea pune problema lipsei legitimării procesuale active a salariatului, a mai explicat coordonatorul practicii de Dreptul Muncii din cadrul Biriș Goran SPARL.

Cu toate acestea însă, “nu este exclusă o acțiune împotriva angajatorului, având ca obiect obligarea acestuia la plata unor daune, însă remediile litigioase depind de circumstanțele concrete ale fiecărei spețe în parte”, a punctat Anca Zegrean

Este totuși indicat ca salariații aflați în situația descrisă mai sus să se consulte cu avocați specializați în drept penal, pentru a identifica dacă fapta angajatorului poate constitui totuși infracțiune, în lumina legislației penale în vigoare.

Reamintim că, în ceea ce privește salariile, pe lângă CAS și CASS, angajatul mai datorează la stat impozit pe venitul din salariu, în cotă de 10%, care se reține la sursă și se plătește tot de către angajator, similar contribuțiilor, iar angajatorul datorează și contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25%.

Sursă articol: avocatnet.ro

Share on LinkedIn
Related Posts