Firmele nu-și pot obliga salariații se vaccineze.

Firmele nu-și pot obliga salariații să se vaccineze.

Firmele nu-și pot obliga salariații să se vaccineze. Ce soluții au angajații, dacă se confruntă cu astfel de situații

De principiu, salariații nu pot fi obligați de angajatori să se vaccineze. Totuși, angajatorii ar putea încerca să convingă salariații să se vaccineze, utilizând diverse mijloace, inclusiv prin amenințarea cu aplicarea de sancțiuni sau chiar concedierea. În aceste cazuri, potrivit specialiștilor de la BirișGoran, salariații au la îndemână mai multe soluții.

În primul rând, după cum a răspuns Anca Zegrean, Partner, Head of Labor Practice, BirișGoran, unor întrebări puse de redacția noastră, în cazul în care sunt presați de angajatori să se vaccineze, salariații trebuie “să ia atitudine, să își cunoască drepturile și să le opună angajatorului, respectiv să refuze să se conformeze unor solicitări care exced limitele legale.

“În opinia mea, cele mai multe probleme în relația salariați – angajatori se nasc pe fondul lipsei de informare a salariaților și a unei atitudini de tipul «capul plecat»”, a mai subliniat Anca Zegrean.

Apoi, potrivit recomandărilor specialistului, atunci când salariații se confruntă cu restricții sau sancțiuni pe motiv de nevaccinare, soluția optimă este inițierea unei acțiuni în instanță împotriva angajatorului.

Prin acest demers sunt urmărite anularea măsurilor dispuse de angajator, eventual reintegrarea salariatului (în cazul în care a avut loc concedierea pe criteriu de refuz vaccinare), plata drepturilor salariale și acordarea altor drepturi de care salariatul a fost, eventual, privat și, după caz, daune morale”.

Soluția acționării în judecată a angajatorului poate fi costisitoare și de lungă durată, ținând cont că un astfel de proces poate dura, în funcție de complexitatea cazului, de la câteva luni la peste un an, lucru ce ar putea descuraja salariații să utilizeze această variantă.

În aceste situații, dat fiind faptul că stabilirea, de către angajatori, a unor restricții sau aplicarea unor sancțiuni ori măsuri pe criteriul nevaccinării ar putea reprezenta o măsură discriminatorie, salariații se pot adresa, printr-o petiție, Consiliului Național privind Combaterea Discriminării (CNCD).

CNCD este autoritatea abilitată să sancționeze cu amendă faptele de discriminare ale angajatorilor, în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și a OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Pentru că sesizarea CNCD se face online, printr-o platformă dedicată depunerii petițiilor, procesul nu implică costuri și durează câteva zeci de minute. Totuși, depunerea unei petiții la CNCD ar putea fi o soluție care nu mulțumește toți salariații, din moment ce CNCD nu poate face altceva decât să aplice amenzi angajatorilor.

Asta înseamnă că, pentru recuperarea unor plăți salariale restante sau repunere pe post, salariatul nu are altă soluție decât acționarea în justiție a angajatorului.

Potrivit legislației în vigoare, salariații nu pot fi obligați de către angajatori să se vaccineze. “Indiferent de mijloacele pe care un angajator le-ar utiliza pentru a determina salariații să se vaccineze, salariații au dreptul de a refuza vaccinarea și trebuie să știe că demersurile angajatorilor în acest sens sunt nelegale, atât timp cât vaccinarea împotriva virusului Sars-Cov-2 nu este obligatorie prin lege la nivel național, după cum ne-a spus Anca Zegrean.

Angajatorii ar putea folosi ca mijloace de convingere a salariaților amenințările cu concedierea, sancționarea disciplinară, emiterea unor reguli interne care instituie obligativitatea vaccinarii, refuzul primirii la muncă, promisiunea unor bonusuri pentru cei vaccinați și altele.

Cu toate că, așa cum ziceam mai sus, firmele nu pot, de principiu, să oblige salariații să se vaccineze, în anumite situații, mai ales în cazul profesiilor cu risc ridicat de infectare cu COVID-19, nu ar fi tocmai exclus ca o instanță să considere rezonabilă impunerea vaccinării de către un angajator.

Așa cum amintește Anca Zegrean, introducerea obligativității vaccinării este un subiect “fierbinte” atât în Europa, cât și în țara noastră, mai ales după apariția, la începutul acestei luni, a unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), ce stabilește că vaccinarea obligatorie a copiilor nu încalcă prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului.

În cazul obligativității vaccinării copiilor se consideră că acțiunea vizează interesul superior al minorilor. Mai multe detalii despre decizia CEDO pot fi găsite în acest material.

Share on LinkedIn
Related Posts