Impozitarea veniturilor din dividende realizate de persoane fizice în 2023

Impozitarea veniturilor din dividende realizate de persoane fizice în 2023

Impozitarea veniturilor din dividende realizate de persoane fizice în 2023

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, s-a modificat tratamentul fiscal al dividendelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2022.

Astfel, din perspectiva impozitului pe venit, față de anul trecut, când dividendele se impozitau cu 5%, începând cu 1 ianuarie 2023, acestea se vor impozita cu o cotă de 8%.

Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2023, sunt aplicabile trei praguri pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate: 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară (față de anul anterior, când pragul și baza de impozitare erau stabilite la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară).

Astfel, persoanele care realizează venituri care sunt subiectul acestei contribuții (de ex. cedarea folosinței bunurilor, investiții, venituri din alte surse, venituri din activități independente, etc.) vor datora contribuția calculată aplicând 10% asupra noilor baze de calcul, în funcție de nivelul veniturilor realizate.

În consecință, dacă totalul veniturilor care se iau în considerare în vederea determinării calculului contribuțiilor sociale, obținute de o persoană fizică în anul 2023 (inclusiv venituri din dividende), depășesc noile praguri stabilite de lege, se va datora CASS.

Mai exact, pentru veniturile obținute în anul 2023, CASS se calculează diferențiat în funcție de nivelul veniturilor luate în considerare pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate:

  • pentru venituri între șase și 12 salarii minime brute, baza de calcul este de șase salarii minime brute, deci CASS datorată va fi de: 10% * 6 * 3.000 lei = 1.800 lei;
  • pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime brute, baza de calcul este de 12 salarii minime brute, deci CASS datorată va fi de: 10% * 12 * 3.000 lei = 3.600 lei;
  • pentru venituri de peste 24 de salarii minime brute, baza de calcul este de 24 de salarii minime brute, deci CASS datorată va fi de 10%: * 24 * 3.000 lei = 7.200 lei.

Relevant în contextul aplicării cotei de impozitare este momentul distribuirii dividendelor. Astfel, dacă distribuirea și încasarea acestora a avut loc în anul 2022, la nivel de impozit va fi aplicabilă cota de 5%, iar acestea vor fi luate în considerare la calculul veniturilor pentru scopul determinării obligației CASS aferente 2022 (în conformitate cu vechile prevederi).

În măsura în care distribuirea dividendelor a avut loc în 2022 dar încasarea lor a avut loc în 2023, se va aplica cota de impozitare de 5% (aplicabilă anului 2022), însă, din perspectiva CASS, dividendele încasate se vor include în calculul veniturilor pentru scopul determinării obligației CASS aferente 2023, iar CASS se va calcula în funcție de cele 3 noi praguri prevăzute de lege. (6/12/24 salarii minime brute).

Nu în ultimul rând, în măsura în care atât distribuirea cât și încasarea dividendelor are loc în 2023, atunci vor fi aplicabile noile reguli de impozitare (aplicarea noii cote de 8% iar dividendele încasate vor fi incluse în calculul veniturilor pentru scopul determinării obligației CASS aferente 2023, iar CASS va fi datorat în funcție de depășirea noilor praguri prevăzute de lege).

Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

Din perspectiva CASS (o obligație aferentă mai multor tipuri de venituri), declararea veniturilor din dividende (printre altele), pentru scopul determinării obligației CASS, se face de fiecare persoană fizică care a încasat dividende, prin declarația unică (D212), ce trebuie depusă până pe 25 mai a anului următor încasării dividendelor, iar plata contribuției de asigurări sociale de sănătate trebuie efectuată tot până la această dată.

 

Articol apărut în LegalMarketing.ro

Share on LinkedIn
Related Posts