În iunie este primul termen de declarare pentru grupurile de firme care raportează impozitul pe profit consolidat. Reguli, procedură, formulare

În iunie este primul termen de declarare pentru grupurile de firme care raportează impozitul pe profit consolidat. Reguli, procedură, formulare

În iunie este primul termen de declarare pentru grupurile de firme care raportează impozitul pe profit consolidat. Reguli, procedură, formulare

 

2023 marchează o premieră în administrarea fiscală românească, în sensul în care, până pe 26 iunie, companiile care au aplicat consolidarea fiscală pe parcursul anului financiar trecut trebuie să declare pentru prima oară impozitul pe profit la nivel de grup. Formularele și procedura necesare au fost publicate deja de ANAF, iar companiile pot depune oricând raportările aferente anului 2022.

Reglementată în 2021, consolidarea fiscală la impozit pe profit a putut fi aplicată de la 1 ianuarie 2022 de către firmele care au făcut demersurile de înființare a grupurilor fiscale imediat ce posibilitatea a apărut în legislația fiscală. Facilitatea, îndelung solicitată și așteptată de mediul de afaceri, permite societăților afiliate să își compenseze pierderile cu profitul fiscal obținut în interiorul grupului, ceea ce poate duce la diminuarea impozitului pe profit datorat și recuperarea mai rapidă a pierderilor fiscale.

Pentru grupurile de firme înființate pe final de 2021, care au devenit operative de la 1 ianuarie 2022, finalul lunii iunie le aduce primul termen de raportare a impozitului pe profit în sistem consolidat.

Formularele necesare și modalitatea de raportare

Modelul Declarației 101 privind impozitul pe profit consolidat al grupului fiscal a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 310/2023, act normative care stabilește și instrucțiunile de completare a acestui formular pentru companiile care fac parte din grupuri fiscale de impozit pe profit.

Astfel, potrivit indicațiilor oficiale, fiecare membru al grupului fiscal își completează propria declaraţie 101, cu ajutorul aplicaţiei informatice de asistenţă disponibile pe pagina de internet a ANAF, pe care o comunică apoi, semnată electronic, persoanei juridice responsabile.

Ulterior, compania desemnată să reprezinte grupul în fața autorităților fiscale cumulează algebric rezultatele fiscale determinate în mod individual de fiecare membru și recalculează impozitul pe profit la nivel de grup, depune declarația comună la autorități și efectuează plata impozitului consolidat.

Este foarte important de reținut că reprezentantul grupului nu doar că transmite prin mijloace electronice formularul 101 Grup fiscal către organul fiscal competent de care aparține, ci el trebuie să transmită și formularele 101 completate în mod individual de către membrii grupului.

De asemenea, mai trebuie precizat că instrucțiunile de completare a declarației 101 clarifică modul de abordare a pierderilor fiscale și felul în care ele trebuie incluse sau nu în formularele individuale și în cel consolidat. Astfel, pierderile fiscale istorice, înregistrate de o firmă înainte de a fi parte a unui grup fiscal, vor fi luate în calcul doar în formularul individual 101, deci ele vor influența doar rezultatul fiscal raportat de acea companie.

În schimb, pierderile fiscale noi, înregistrate de o companie din grup după înființarea acestuia, vor fi preluate atât în formularul ei individual, cât și în cel consolidat, astfel că ele vor reduce și impozitul pe profit datorat la nivelul grupului.

Termenele de depunere a raportării

Declarația 101 se depune în acest an până cel târziu în 26 iunie. În mod normal, termenul ar fi fost până în 25 martie, însă OUG nr. 153/2020, actul normativ care a stabilit o serie de facilități fiscale pentru recapitalizarea companiilor, a introdus termporar, din 2021 și până în 2026, un termen unic de definitivare a impozitului pe profit până la data de 25 iunie. Pentru că 25 iunie 2023 este duminică, termenul din acest an s-a mutat în prima zi lucrătoare, pe 26 iunie.

Dosarul de prețuri de transfer rămâne obligatoriu și pentru firmele din grupuri fiscale

Din punctul de vedere al prețurilor de transfer, obligația de pregătire a dosarului care documentează tranzacțiile între entități afiliate se păstrează la nivelul fiecărui membru al grupului fiscal.

Obligativitatea vizează inclusiv tranzacțiile cu membrii grupului, nu doar cele realizate cu entități afiliate din afara grupului fiscal.

Înființarea de noi grupuri fiscale

Posibilitatea de a înființa noi grupuri de societăți este disponibilă în continuare, iar firmele care vor să aplice consolidarea fiscală trebuie să respecte o serie de condiții minimale:

  • să facă parte dintr-un grup (condiția minimă este deținerea dreptului de vot sau a unei participații la capital de 75% pentru o perioadă neîntreruptă de un an, anterioară începerii perioadei de consolidare fiscală);
  • să aplice același an fiscal și același sistem de declarare a impozitului pe profit;
  • să fie plătitori doar de impozit pe profit (deci să nu aplice alte sisteme de impozitare);
  • să nu facă parte dintr-un alt grup fiscal în domeniul impozitului pe profit
  • să nu se afle în procedure de dizolvare ori lichidare.

Solicitările de înființare a grupurilor de impozit pe profit se fac cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care ar urma să se aplice consolidarea fiscală. prin depunerea formularului 173 la ANAF de către compania care va fi liderul de grup. Cererea se depune la comun și trebuie semnată de reprezentantul legal al fiecărui membru al viitorului grup.

Pentru grupurile de impozit pe profit care vor să funcționeze chiar de la 1 ianuarie 2024, termenul limită pentru notificarea ANAF este finalul lunii octombrie.

 

Articol apărut în Business-Mark.ro

Share on LinkedIn
Related Posts