Biriș Goran asistă Monsson Group în tranzacția privind parcul fotovoltaic de 1.044 MW din județul Arad

Biriș Goran asistă Monsson Group în tranzacția privind parcul fotovoltaic de 1.044 MW din județul Arad

Comunicat de presă
București, 4 noiembrie 2022

Biriș Goran asistă Monsson Group în tranzacția privind parcul fotovoltaic de 1.044 MW din județul Arad

 

Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie verde din România, a semnat un acord cu Rezolv Energy pentru finalizarea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa până la finalul primului trimestru din 2023, ce va fi situat în județul Arad.

Societatea de avocatură Biriș Goran a asistat Monsson Group pe partea de tranzacție cu privire la acest proiect unicat, datorită magnitudinii acestuia – cel mai mare parc fotovoltaic de acest fel din Europa și continuă să fie alături de dezvoltator în procesul de autorizare până la etapa “ready-to build” a centralei fotovoltaice.

Tranzacția a durat mai puțin de două luni și a fost făcută posibilă datorită efortului conjugat a mai multe firme de avocatură, precum și consultanți din România – KPMG în calitate de consultant principal pentru fuziune și achiziție (M&A), Biriș Goran SPARL în colaborare cu echipa Berechet Rusu Hirit în calitate de consultant juridic al Monsson, iar Clifford Chance consultant juridic al Rezolv Energy.

Centrala fotovoltaică va avea o putere instalată de pana la 1.044 MW, având în plan să includă o soluție de ultimă generație de stocare a energiei. Producția anuală de energie a acestui parc fotovoltaic poate acoperi necesarul de energie pentru peste 1 milion de gospodării și va genera peste 500 de noi locuri de muncă în următorii trei ani.

“Ne bucură mult faptul că am făcut parte dintr-un proiect care va permite accesul la energie curată, fără subvenții, cu un preț stabil atât pentru consumatorii industriali cât și comerciali. Suntem întotdeauna gata să ajutăm clienții precum Monsson Group, ale căror proiecte contribuie inclusiv la atingerea obiectivelor de țară cu privire la creșterea gradului de independență energetică, precum și reducerea emisiilor nete la zero” a declarat Teodora Moțatu, Partener Biriș Goran și coordonatorul tranzacției.

Echipa Biriș Goran a strâns laolaltă un grup puternic de experți – Teodora Moțatu, Partener în cadrul practicii de Corporate/M&A, Dana Dunel-Stancu, Head of Energy & Sustainability Practice, Gabriel Biriș, Ruxandra Jianu și Sorin Biban, Parteneri în cadrul practicii de Taxe și Kira Bujduveanu, Senior Associate în cadrul practicii de Corporate /M&A.

Press release
Bucharest, the 4th of November 2022

Biriș Goran assists Monsson Group in the transaction involving a photovoltaic park of 1,044 MW in Arad County

 

Monsson, Romania’s largest developer of green energy projects, has signed an agreement with Rezolv Energy to complete Europe’s largest photovoltaic park by the end of the first quarter of 2023, to be located in Arad County.

Biriș Goran assisted Monsson Group on the transaction side of this unique project due to its magnitude – the largest PV park of its kind in Europe and continues to assist the developer in the permitting process up to the ready-to-build stage of the PV plant.

The transaction lasted less than two months and was made possible thanks to the combined efforts of several law firms as well as consultants in Romania – KPMG as lead M&A advisor, Biriș Goran SPARL in collaboration with the Berechet Rusu Hirit team as Monsson’s legal advisor, and Clifford Chance as legal advisor to Rezolv Energy.

The PV plant will have an installed capacity of up to 1,044 MW and is designed to include a state-of-the-art energy storage solution. The annual energy production of this PV park can cover the energy needs of more than 1 million households and will generate more than 500 new jobs over the next three years.

We are very pleased to be part of a project that will provide access to clean energy without subsidies at a stable price for both industrial and commercial consumers. We are always ready to help clients such as Monsson Group, whose projects also contribute to achieving the country’s goals of increasing energy independence and reducing net emissions to zero“, said Teodora Moțatu, Biriș Goran Partner and transaction coordinator.

The Biriș Goran team brought together a strong group of experts – Teodora Moțatu, Partner in the Corporate/M&A practice, Dana Dunel-Stancu, Head of Energy & Sustainability Practice, Gabriel Biriș, Ruxandra Jianu and Sorin Biban, Partners in the Tax practice and Kira Bujduveanu, Senior Associate in the Corporate/M&A practice.

Share on LinkedIn
Related Posts