Romanian law firm Biriș Goran has been selected to be part of the VAT Expert Group set up by the European Commission The General Directorate for Taxation and Customs (TAXUD) in Brussels

Romanian law firm Biriș Goran has been selected to be part of the VAT Expert Group set up by the European Commission – The General Directorate for Taxation and Customs (TAXUD) in Brussels

Romanian law firm Biriș Goran has been selected to be part of the VAT Expert Group set up by the European Commission – The General Directorate for Taxation and Customs (TAXUD) in Brussels

 

Bucharest, the 20th of September 2022

 

During the months of July and August 2022, The Director-General for Taxation and Customs Union, having regard to Commission Decision 2012/C 188/02 of 26 June 2012 setting up the ‘VAT Expert Group’, started the selection process and invited private entities and consultants in the EU region to apply.

Biriș Goran, who will be represented in the VAT Expert Group based in Brussels by Gabriel Biriș, Founding Partner, and Sorin Biban, Tax Partner, has been chosen and confirmed in the group.

“We are happy that our long-lasting and duly recognized expertise in taxation matters and especially VAT is being put to use for the benefit of VAT policies at the EU level. We will work our best to contribute to the generation of functional, applicable, and reasonable new regulation for the EU”, said Gabriel Biriș, Founding Partner Biriș Goran.

“VAT being one of the key factors playing at the EU fiscal landscape, we will be more than happy to contribute with clarifications, solutions and practical know-how to the VAT Expert Group set up by the European Commission”, declared Sorin Biban, Tax Partner with Biriș Goran.

Societatea românească de avocatură Biriș Goran a fost selectată pentru a face parte din Grupul de experți în domeniul TVA înființat de Comisia Europeană – Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD) la Bruxelles 

 

București, 20 septembrie 2022

 

În cursul lunilor iulie și august 2022, Directorul General pentru Impozitare și Uniune Vamală, având în vedere Decizia Comisiei 2012/C 188/02 din 26 iunie 2012 de instituire a unui grup de experți pentru taxa pe valoare adăugată, a demarat procesul de selecție și a invitat entitățile private și consultanții din regiunea UE să se înscrie în acest sens.

Biriș Goran, care va fi reprezentată în cadrul Grupului de experți în domeniul TVA de la Bruxelles de Gabriel Biriș, Partener Fondator, și de Sorin Biban, Partener al Practicii de Taxe, a fost aleasă și confirmată în cadrul acestui grup.

„Ne bucurăm că expertiza noastră îndelungată și recunoscută în materie de fiscalitate și în special TVA este pusă în slujba politicilor de TVA la nivelul UE. Vom face tot posibilul pentru a contribui la elaborarea unei noi reglementări funcționale, aplicabile și rezonabile pentru UE”, a declarat Gabriel Biriș, Partener Fondator Biriș Goran.

„În contextul în care taxa pe valoare adăugată reprezintă unul dintre factorii cheie la nivelul peisajului fiscal al UE, vom fi mai mult decât bucuroși să contribuim cu clarificări, soluții și cunoștințe practice în cadrul Grupului de experți în domeniul TVA al Comisiei Europene”, a declarat Sorin Biban, Partener al Practicii de Taxe din cadrul Biriș Goran.

Share on LinkedIn
Related Posts