Emergency Government Ordinance no. 142/2021 brought amendments to the Labor Code

Emergency Government Ordinance no. 142/2021 brought amendments to the Labor Code

Emergency Government Ordinance no. 142/2021 brought amendments to the Labor Code

On 30th December 2021, Emergency Government Ordinance no. 142/2021 for the amendment and completion of the Government Emergency Ordinance no. 110/2017 on the Support Program for Small and Medium Enterprises and Small Enterprises with Medium Market Capitalization – SME INVEST ROMANIA, to amend the State Aid Scheme to support the activity of SMEs in the context of the economic crisis generated by the COVID-19 pandemic, approved by art. II of the Government Emergency Ordinance no. 42/2020, for the amendment of art. III of the Government Emergency Ordinance no. 16/2021 for the amendment and completion of the Government Emergency Ordinance no. 110/2017 on the Support Program for Small and Medium Enterprises and Small Enterprises with Medium Market Capitalization – SME INVEST ROMANIA, as well as for amending and supplementing the State Aid Scheme to support the activity of SMEs in the context of the economic crisis generated by the pandemic COVID-19, approved by art. II of the Government Emergency Ordinance no. 42/2020, as well as for the amendment of art. 164 para. (21) and (22) of Law no. 53/2003, was published in the Oficial Gazette of Romania.

  • Starting with January 1, 2022, the minimum gross basic salary per country guaranteed in payment can be applied for an employee for a maximum period of 24 months, as from the moment of concluding the individual employment contract. After the expiration of that period, the employee shall be paid a basic salary higher than the minimum gross basic salary guaranteed in the country.
  • The aforementioned provisions also apply to the employee paid with the minimum gross basic salary in the country guaranteed in payment, who has already concluded an individual employment contract, the maximum period of 24 months being calculated starting with January 1, 2022.

O.U.G nr. 142/ 2021 aduce modificări Codului Muncii:

În data de 30 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

  • Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, salariatul va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
  • Prevederile menționate anterior se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.
Share on LinkedIn
Related Posts