Noutăți fiscale 5 9 ianuarie 2024

Noutăți fiscale 5 – 9 ianuarie 2024

Noutăți fiscale 5 – 9 ianuarie 2024

 

I. În data de 5 ianuarie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni.

Legea transpune intern Directiva nr. 2022/2523/UE, instituind astfel în România atât un impozit suplimentar cât și un impozit suplimentar național pentru grupurile de întreprinderi multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni, care ating pragul anual al veniturilor consolidate de cel puțin 750 milioane de euro.

II. În data de 8 ianuarie 2024 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Ordinul reglementează aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au această obligație.

III. În data de 9 ianuarie 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 6/2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Ordinul pune în acord modelul Declarației unice cu modificările fiscale recente.

Fiscal News 5th – 9th of January 2024

 

I. On the 5th of January 2024 Law no. 431/2023 on ensuring a global minimum level of taxation of multinational enterprise groups and large national groups was published in the Official Gazette.

The law transposes internally Directive no. 2022/2523/EU, thus establishing in Romania both an additional tax and a national additional tax for multinational enterprise groups and large national groups, that reach the annual threshold of consolidated revenues of at least 750 million euros.

II. On the 8th of January 2024 Order no. 5394/2023 regarding the main aspects related to the preparation and submission of annual financial statements and annual accounting reports of economic operators to the territorial units of the Ministry of Finance was published in the Official Gazette.

The order regulates the issues related to the preparation and submission of annual financial statements by the entities that have this obligation.

III. On the 9th of January 2024 Order no. 6/2024 for the approval of the model, content, method of submission and management of form 212 “Sole declaration on income tax and social contributions owed by individuals” was published in the Official Gazette.

The order brings the Sole declaration model in line with recent tax changes.

Share on LinkedIn
Related Posts