Directiva (UE) 2023/970 privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între bărbați și femei, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare

Directiva (UE) 2023/970 privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între bărbați și femei, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare

Directiva (UE) 2023/970

privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între bărbați și femei, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare

 

Directiva a fost publicată în data de 17 mai 2023, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Statele membre au termen să asigure intrarea în vigoare a prevederilor prin legi și acte administrative necesare, până la 7 iunie 2026

Principalele aspecte de interes:

• Transparența salarizării în procesul de recrutare:

Înainte de interviul pentru ocuparea unui nou loc de muncă, angajatorul trebuie să pună la dispoziția candidatului informații despre salariul inițial și nivelul de remunerare stabilit pe baza unor criterii obiective și neutre în ceea ce privește sexul.

• Transparența salarizării în perioada angajării:

Salariații au dreptul de a primi informații cu privire la propiul lor salariu, nivelurile medii de remunerare, defalcate în funcție de sex, pentru categorii de lucrători care prestează aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare.

• Termenele de raportare a informațiilor:

7 iunie 2027 – angajatorii cu cel putin 250 de angajați;
7 iunie 2027 – angajatorii cu 150-249 de lucători;
7 iunie 2031 – angajatorii cu 100-149 de lucători.

Prevederile de mai sus nu se aplică încă. România urmează să transpună aceste măsuri în legislația națională.

Directive (EU) 2023/970

On pay transparency and equal pay for men and women for equal work or work of equal value

 

The Directive was published on 17 May 2023 in the Official Journal of the European Union.

Member States have until 7 June 2026 to bring the provisions into force by the necessary laws and administrative acts.

Main issues of interest:

• Pay transparency in the recuitment process:

Prior to the interview for a new job, the employer must provide the applicant with information on the initial salary and the pay level determined on the basis of objective and gender-neutral criteria.

• Pay transparency during employment:

Employees have the right to receive information on their own salary, average pay levels, broken down by gender, for categories of workers who perform the same work or work of equal value.

• Reporting deadlines:

7 June 2027 – employers with at least 250 workers;
7 June 2027 – employers with 150 to 249 workers;
7 June 2031 – employers with 100 to 149 workers.

The above provisions are not yet applicable. Romania is to transpose these measures into the domestic law.

Mara Bîndar
Mara Bîndar
Paralegal
Share on LinkedIn
Related Posts