'' '' '' ''

Press Releases

Biris Goran Promotes a New Partner and Head of IP, IT&C and Privacy & Data Protection Practice

<< BACK

Biriș Goran promovează un nou Partener și un coordonator al echipei de IP & Data Protection și își dezvoltă echipa

București, 26 septembrie 2017. Biriș Goran a promovat un nou partener în practica de real estate, Sorin Aungurenci, care s-a alaturat echipei încă de la înființarea firmei în 2006 și a contribuit semnificativ la recunoașterea și consolidarea poziției de top a practicii de real estate. De asemenea, Biriș Goran a numit-o pe Roxana Guiman (Drilea) în funcția de coordonator al practicii de IP, IT&C, Privacy & Data Protection ca recunoaștere a experienței solide în domeniu. Mai mult, Biriș Goran urează bun venit noilor colegi: Ruxandra Toma în echipa de taxe și Kira Bujduveanu în echipa de drept societar. 

În cei peste 11 ani de activitate, Biriș Goran a crescut organic și a construit o echipă solidă. Drept dovadă, o bună parte din colegi, inclusiv Sorin, sunt alături de noi încă de la înființarea firmei în 2006. Atât Sorin cât și Roxana sunt lideri în domeniul lor de practică pe care îl stăpânesc cu dexteritate și cu minim efort. Dată fiind creșterea practicilor de taxe și drept societar și nevoia de a asigura la nivel optim așteptările clienților, am recrutat noi asociați, cărora le întrezăresc o carieră de succes  și le urez bun venit! ”, a spus Gelu Goran. 

Sorin Aungurenci, cel de-al șaptelea partener al firmei, este membru-cheie al echipei și al practicii de real estate încă din 2006. Cu o experiență de peste 12 ani, Sorin s-a specializat în toate aspectele legate de tranzacțiile imobiliare, cu accent pe analiza titlurilor de proprietate și achiziții, legislația în domeniul construcțiilor (inclusiv contracte FIDIC) precum și aspecte de urbanism și de natură reglementară. Printre clienții săi se numără investitori importanți, companii multinaționale și dezvoltatori locali.

Sorin a absolvit un master la Universitatea din Amsterdam, Facultatea de Drept Internațional și European (LL.M., 2011) cu accent pe contractele de real estate aplicate în diferite jurisdicții europene. 

Roxana Guiman (Drilea) s-a alăturat echipei Biriș Goran în decembrie 2012 și, în calitate de avocat senior, oferă asistență în principal în aspecte legate de IP, IT&C, Privacy & Data Protection. Activitatea sa acoperă o gamă largă de servicii juridice, inclusiv de dreptul muncii, drept societar sau pregătirea de contracte comerciale în diverse domenii.

Roxana a fost implicată în diverse proiecte de due diligence pentru investiții și a oferit asistență în diverse achiziții, licențiere software, drepturi de autor, contracte de servicii, termeni de utilizare și politici de confidențialitate pentru diferite tipuri de aplicații, platforme sau websituri precum și în alte aspecte legate de licențiere și mărci înregistrate.

Roxana este expertul echipei noastre în materie de Privacy & Data Protection, având experiență solidă în analiza reglementărilor și conformității cu privire la colectarea și prelucrarea datelor într-o varietate de industrii, cu accent pe zona digitală. 

Înainte de a se alătura echipei Biriș Goran, Roxana a lucrat ca Specialist Contracte Senior pentru Oracle, atât în România, cât și în biroul Oracle din Londra, fiind implicată în diverse tranzacţii majore, cu unii dintre cei mai importanți jucători din sectoarele telecomunicații și bancar din regiunea Europa-Orientul Mijlociu-Africa. 

Ruxandra Toma se alătură firmei în calitate de consultant fiscal senior în echipa de taxe care este într-o continuă dezvoltare. Ruxandra are o experiență de peste 4 ani în varii aspecte ale fiscalității, cu accent pe taxa pe valoare adăugată, impozitul pe profit, impozitul pe venit și impozitul pe veniturile nerezidentilor. Ea oferă consultanță unor clienți din domenii precum FMCG, telecom și real estate, în diverse proiecte în aspecte locale și internaționale de fiscalitate.

Kira Bujduveanu s-a alăturat firmei în calitate de avocat și se concentrează în prezent pe chestiuni legate de drept societar, dreptul muncii și protecția datelor.

Kira a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în 2016 și a intrat cu succes în Baroul București ca stagiar în același an. 

***

Despre Biriş Goran

Biriş Goran este o societate de avocatură de business înființată în 2006, cu o echipă formată din peste 30 de avocați. Biriș Goran oferă o gamă largă de servicii de avocatură de business cu accent pe domenii precum: taxe, tranzacții imobiliare, drept societar, concurență, litigii, dreptul muncii, finanțări și insolvență.

Majoritatea avocaților seniori și a partenerilor au experiență în cadrul firmelor internaționale. Domeniile de practică ale Biriș Goran sunt incluse frecvent printre cele mai bune din țară de publicații precum Chambers Europe și European Legal 500.

Pentru mai multe informații:

Mihaela Kovacs, Marketing & PR Manager

mkovacs at birisgoran dot ro | +40 74 927 5432 | www.birisgoran.ro | Facebook | LinkedIn

***

Biriș Goran promotes a new Partner and head of IP & Data Protection practice and strengthens its team

Bucharest, 26 September 2017. Biriș Goran promoted a new partner in the real estate practice, Sorin Aungurenci who joined the team since the firm’s incorporation in 2006 and contributed substantially to the recognition and consolidation of the top real estate practice. Furthermore, Roxana Guiman (Drilea) was promoted as head of IP, IT&C, Privacy & Data Protection in recognition for her wide experience in the field. In addition, Biris Goran welcomes the new colleagues: Ruxandra Toma in the tax team and Kira Bujduveanu in the corporate team.

“In more than 11 years of practice, Biriș Goran had an organic growth and built a solid team. Therefore, a lot of our colleagues, including Sorin, have been with us since the firm’s incorporation in 2006. Both Sorin and Roxana are leaders in their practice areas which they master with dexterity and minimum efforts. Given the growth of our tax and corporate practices and the need to meet our clients’ expectations at optimal level, we recruited new associates, whom I welcome to the team and for whom I foresee a successful career ahead” stated Gelu Goran.

Sorin Aungurenci, the seventh partner of Biriș Goran is a key member of the real estate team and practice since 2006. With over 12 years experience, Sorin is a specialist in all aspects of real estate transactions, focusing on ownership title investigation and acquisitions, construction law (including FIDIC agreements), as well as town-planning and regulatory matters. Major investors, multinationals and local developers are included among his clients.

Sorin graduated from the University of Amsterdam, Faculty of International and European Law (LL.M., 2011) with a particular focus on real estate agreements applied in various European jurisdictions.

Roxana Guiman (Drilea) joined Biriș Goran in December 2012 and, as senior associate, she is primarily handling IP, IT&C, Privacy & Data Protection matters. Her activity covers a broad range of legal services, including employment, corporate matters or preparation of commercial agreements across a variety of fields and sectors.

Roxana has been involved in various due diligence projects for investments and offered assistance with various acquisitions, software licensing, copyright, services agreements,

terms of use and confidentiality polities for different types of apps, platforms or websites, as well as with other licensing and trademark matters.

Roxana is the expert in our Privacy & Data Protection team, having a wide experience in the analysis of the regulations and compliance regarding data collection and processing in various industries, with a particular focus on the digital area.

Before joining Biriș Goran, Roxana worked as a Senior Contract Specialist for Oracle, both in Romania and in the London office, being involved in various major transactions, with some of the largest players in the telecom and banking industries in the Europe-Middle East-Africa region.

Ruxandra Toma joined Biriș Goran as a senior tax consultant in the emerging tax team. Ruxandra has over 4 years of experience in a wide range of taxation aspects, with a particular focus on value added tax, corporate tax, income tax and non-resident income tax. Ruxandra advises clients in various sectors as FMGC, telecom and real estate, with various projects involving domestic and international taxation matters.

Kira Bujduveanu joined Biriș Goran as associate and is currently focusing on corporate, labor and data protection matters.

Kira graduated from the Faculty of Law at the University of Bucharest in 2016 and successfully entered the Bucharest Bar as stagiaire the same year.

***

About Biriş Goran

Biriş Goran is a business law firm with 30+ attorneys founded in 2006. Biriş Goran provides a wide range of legal services with a particular focus on domains such as: tax, real estate, corporate, antitrust/competition, litigation, employment, financing and insolvency.

Most senior associates and partners have experience in international companies. Biriș Goran practice areas are routinely ranked among the best in the country by directories such as the Chambers Europe and European Legal 500.


<< BACK