'' '' '' ''

Press Releases

Biriș Goran SPARL and Connect PRO announce the launch of a strategic integrated partnership

<< BACK

Bucharest, 21 February 2018 – Biriș Goran SPARL and Connect PRO announce the launch of a strategic integrated partnership.

Biriș Goran, ranked as one of the leading Romanian law firms, along with Connect PRO, a new management consulting company, announce the establishment of a strategic partnership. The partnership is aimed to provide integrated advice for companies wishing to join the process of compliance with the new European requirements regarding personal data protection. Through the integrated advice, both attorneys-at law and specialists in technology, as well as experts in HR, marketing and sales, performance management and corporate affairs, shall contribute in the assessment and 3D consulting of the clients’ businesses.

"In their current form, the new requirements regarding personal data protection have multiple implications on the manner in which we will do business after 25 May 2018. GDPR compliance means more than a few adjustments in the internal policies and procedures or the purchase of a new type of encrypting software. It takes much more than that and should be treated with the same management tools as the other corporate matters” – states Gelu Goran, Partner with Biriș Goran SPARL.

"The compliance with GDPR requirements shall place managers and business owners in front of multiple, complex and important decisions. The integrated advice on personal data protection is the complex answer that we propose for this complicated issue. To this we add the awareness that all functions of a business should cooperate, being exposed and responsible in this respect. It is no longer just the problem of the legal department or of the external counsel of the company, it is the problem of the entire company as a whole working in unison and it needs to be treated likewise”, believes Aurelia Dinu, Managing Director of Connect PRO consulting company. 

Our partnership is based on mutual respect of the experience accumulated in business management and consulting. We want to offer quality, expertise and seriousness to our clients, as well as the guarantee of solid deliverables. 

__________________________________________________________________________

The law firm of Biriș Goran was launched in 2006. Since then, we have quickly established ourselves as top counsel for a portfolio of international and local clients alike. Chambers Europe and Legal 500 have listed Biriș Goran as leading lawyers for most practices within the firm: Tax, Real Estate, M&A, Competition/Antitrust, Commercial, Labor, IP and IT&C. 

Connect PRO, an integrated management consulting company, was established in 2018 in order to meet the requirements of an increasingly advanced business environment. The company includes experienced experts in governmental relations, media relations, performance management, crisis communication, HR, IT&C, marketing, branding and advertising. It advises leaders that want to bring their business to the next level or those that simply wish to start a new business. 

***

București 21 februarie 2018 - Biriș Goran SPARL și Connect PRO anunță lansarea unui parteneriat strategic de consultanță integrată.

Casa de avocatură Biriș Goran, aflată în topul firmelor românești de profil, alături de Connect PRO, o nouă firma de consultanță managerială, anunță formarea unui parteneriat strategic.

Obiectul parteneriatului îl constituie acordarea de consultanță integrată destinată companiilor care doresc să între în procesul de aliniere la noile cerințe europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Prin consultanța integrată, atât avocați și specialiști în tehnologie, cât și experți în resurse umane, marketing și vânzări, managementul performanței și corporate affairs, vor contribui la executarea unui act de evaluare și consultare 3D al afacerii clientilor. 

"Așa cum se prezintă, noile cerințe cu privire la protecția datelor cu caracter personal au implicații multiple în modul în care vom face afaceri după data de 25 mai 2018. Alinierea la GDPR nu înseamnă doar câteva ajustări în politicile și procedurile interne sau achiziționarea unui nou tip de software de criptare. E mult mai mult de atât și va trebui tratată cu aceleași instrumente manageriale ca restul problematicii companiilor” - declară Gelu Goran, Partener Biriș Goran SPARL.

"Alinierea la cerințele GDPR va pune manageriii și proprietarii de afaceri în fața unor decizii multiple, complexe și semnificative. Consultanța integrată pe tema protecției datelor cu caracter personal este răspunsul complex pe care îl propunem la această problematica complexă. Plus conștientizarea faptului că toate funcțiunile unui business trebuie să coopereze, având expunere și responsabilitate în acest sens. Nu mai este doar o problema a departamentului juridic sau al avocatului extern al companiei, este o problema a întregii companii ca angrenaj care funcționează la unison și va trebui să se schimbe la fel." este opinia Aureliei Dinu, Managing Director al firmei de consultanță Connect PRO.

Parteneriatul nostru este bazat pe respectul reciproc al experienței cumulate în afaceri în management sau în consultanță. Dorim să oferim calitate, expertiză și seriozitate clienților noștri, precum și garanția lucrului bine gândit.

__________________________________________________________________________

Casa de avocatură Biriș Goran a fost înființată în anul 2006. De la acel moment, Biriș Goran s-a poziționat rapid în piață ca furnizor de servicii de top pentru un portofoliu de clienți atât internaționali cât și locali. Chambers Europe și Legal 500 au listat Biriș Goran în topul furnizorilor de servicii juridice pe majoritatea practicilor existente în cadrul companiei: taxe și fiscalitate, real estate, fuziuni și achiziții, dreptul concurenței, drept comercial, legislația muncii, precum și proprietate intelectuală și IT&C.

Connect PRO, firma de consultanță managerială integrată înființată în 2018, din dorința de a răspunde cerințelor unui mediu de afaceri din ce în ce mai sofisticat. Firma este constituită din specialiști cu experiență în relații guvernamentale, relații media, managementul performanței, comunicare de criză, resurse umane, IT&C, marketing, branding și publicitate. Oferă consultanță leaderilor care doresc să își ducă afacerea la nivelul următor sau celor care pur și simplu doresc să înceapă ceva nou.


<< BACK