'' '' '' ''

Press Releases

Biriş Goran strengthens its GDPR consultancy team

<< BACK

Press Release 

Biriş Goran strengthens its GDPR consultancy team through the cooperation with Privacy One  

Bucharest, 12 April 2018. Biriş Goran, ranked among the top Romanian law firms, and PrivacyOne, a boutique firm specialized in legal advice on personal data protection, announce that they will join forces to provide consolidated advisory services in the field of personal data protection. The expertise of Privacy One – currently focusing on the alignment to the new Personal Data Protection Regulation – comes to complete the portfolio of services offered by Biriş Goran with thorough GDPR knowledge. 

"Andreea Lisievici’s (PrivacyOne) extensive experience in the personal data protection field, the high quality advice as well as the manner of thinking out and prioritizing the advice she offers, are very similar to the values which guide us at Biriş Goran" – stated Gabriel Biriş, founding partner with Biriş Goran and one of the top tax experts in the country. “We think alike and I am sure that the market will react positively to the added value brought by this cooperation to the benefit of our clients”, added Gabriel Biriş.

 

Andreea Lisievici thinks that the partnership will support PrivacyOne’s efforts of to deliver the highest quality and that its beneficiaries – the clients of both firms – shall appreciate the integrated products we offer.

We worked hard to reach the current level of excellence, and PrivacyOne deserves to be where it is ranked today. We found in Biriş Goran an ideal partner that came at the best time possible, and thus we will be able to provide our clients with the attention they need.”, stated Andreea Lisievici. “PrivacyOne’s portfolio of clients, consisting in big names on the Romanian market, shall benefit not only from services for alignment and implementation of the new regulations on personal data protection, but also from our entire capacity of offering business legal advice.” 

****

Andreea Lisievici is a partner with PrivacyOne, an office specialized in legal advice in the field of personal data protection and IT law. Andreea has over 10 years of experience as attorney in commercial, data protection and compliance matters. She offered advice for several years to a broad range of IT and privacy clients, such as cloud computing, cyber security, behavior advertising, data retention or employee monitoring and was involved in IT arbitration. Andreea routinely writes specialized articles and is an experienced trainer and lector. 

Biriş Goran is a business law firm with 35+ attorneys founded in 2006. Biriş Goran provides a wide range of legal services with a particular focus on domains such as: tax, real estate, corporate, M&A, antitrust/competition, litigation, intellectual property, IT&C and data protection, labor, financing, as well as restructuring and insolvency. 

Biriș Goran practice areas are routinely ranked among the best in the country by directories such as the Chambers Europe and European Legal 500.

***

Comunicat de Presă 

Biriş Goran îşi întărește echipa de consultanță în materie de protecția datelor personale (GDPR) prin alianța cu Privacy One  

Bucuresti, 12 aprilie 2018. Biriş Goran societate aflată în topul avocaturii româneşti și PrivacyOne, cabinet specializat în consultanţă juridică în domeniul protecţiei datelor personale, anunţă că îşi vor uni forţele pentru a oferi servicii consolidate de consultanță în materie de protecția datelor cu character personal. Zona de expertiză a PrivacyOne – axată în prezent pe alinierea la noul Regulament de protecţie a datelor cu caracter personal - vine să completeze portofoliul de servicii Biriş Goran cu o cunoaştere în profunzime a subiectului GDPR. 

"Experienţa îndelungată a Andreei Lisievici (PrivacyOne) în domeniul protecţiei datelor personale, consultanţa de înaltă calitate în domeniul GDPR, precum şi modul de gândire şi prioritizare a consultanţei pe care o oferă, sunt foarte asemănătoare cu valorile care ne ghidează pe noi, la Biriş Goran" - a declarat Gabriel Biriş, partener fondator al casei de avocatură, unul dintre cei mai buni specialişti în fiscalitate la ora actuală. "Gândim la fel şi sunt convins de faptul că piaţa de consultanţă va reacţiona pozitiv la valoarea adăugată pe care această colaborare o va aduce clienţilor noştri", a completat Gabriel Biriş. 

La rândul ei, Andreea Lisievici crede că parteneriatul nou creat va sprijini efortul PrivacyOne de a livra la cea mai înaltă calitate şi că beneficiarii acestuia - clienţii ambelor companii - vor aprecia produsele de consultanţă integrate oferite în această manieră. "Am muncit mult ca să ajungem la nivelul de excelenţă pe care l-am atins, iar Privacy One se afla meritoriu la nivelul la care este cotată astăzi. Am găsit în Biriş Goran un partener ideal venit la cel mai bun moment cu putinţă, şi vom putea astfel aduce clienţilor noştri plusul de atenţie de care aceştia au nevoie." a declarat Andreea Lisievici. "Portofoliul de clienţi PrivacyOne, compus din nume mari ale pieţei româneşti, va beneficia nu doar de servicii de aliniere şi implementare a noilor reglementări cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, ci de întreaga noastră capacitate în toate domeniile consultanţei juridice de afaceri." 

****

Andreea Lisievici este partener al PrivacyOne, cabinetul specializat în asistenţă juridică în domeniul protecţiei datelor personale şi drept IT. Are peste 10 ani de experiență ca avocat în proiecte comerciale, de protecția datelor și de conformitate. A acordat de-a lungul anilor consultanță unei game largi de clienți în domeniul IT și privacy, cum ar fi cloud computing, securitate cibernetică, publicitate comportamentală, reținerea datelor sau monitorizarea angajaților și a fost implicată în arbitraje în domeniul IT. Scrie frecvent articole de specialitate şi este un trainer și lector experimentat. 

Biriş Goran este o societate de avocatură de business înființată în 2006 și are o echipă formată din peste 35 de avocați. Biriș Goran oferă o gamă largă de servicii cu accent pe domenii precum: fiscalitate și taxe, tranzacții imobiliare, drept societar, fuziuni și achiziții, concurență, litigii, proprietate intelectuală, IT&C și protecția datelor, dreptul muncii, finanțări, precum și restructurări și insolvență. 

 

Ariile de practică ale Biriș Goran sunt incluse frecvent printre cele mai bune din țară de publicații precum Chambers Europe și European Legal 500.

  


<< BACK