Changes to Form 101 regarding the corporate income tax

Changes to Form 101 regarding the corporate income tax

Changes to Form 101 regarding the corporate income tax

On the 22nd of March 2022 the Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration no. 423/2022 regarding the modification of the Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration no. 3386/2016 regarding the approval of the model and content of Form 101 “Corporate income tax return” and Form 120 “Excise return” was published in the Official Gazette no. 273.

According to this Order, the following awaited changes were introduced within Form 101:

  • Row 46 – is filled in with the amount representing the reduction of the corporate income tax due, in accordance with GEO no. 153/2020, respectively the discount granted with the purpose of stimulating the capitalisation of companies;
  • Row 50 – is filled in with the amount deducted from the corporate income tax due, in the previous fiscal periods, related to the sponsorship / private scholarship / patronage, in the situations in which they were refunded, according to art. 25 para. (12) of the Tax Code;
  • Row 51 – is filled in with the value of the exempted corporate income tax related to the cash registers, which is added to the corporate income tax, in accordance with the provisions of art. 45 para. (7) of the Tax Code.

These changes are applied starting with the reporting of the corporate income tax for the fiscal year 2021.

At the moment of publishing this report, the form has been uploaded electronically on the ANAF website.

 

Modificări ale Declarației 101 privind impozitul pe profit

În data de 22 martie 2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 273, Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 423/2022 privind modificarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Potrivit acestui Ordin au fost introduse următoarele elemente mult așteptate în cadrul D101:

  • Rândul 46 – unde se înscrie suma reprezentând reducerea impozitului pe profit, în conformitate cu OUG nr. 153/2020, respectiv bonificația acordată cu scopul de a stimula capitalizarea societăților;
  • Rândul 50 – unde se înscrie suma dedusă din impozitul pe profit, în perioadele fiscale precedente, aferentă sponsorizării / bursei private / mecenatului, în situațiile în care acestea au fost restituite, potrivit art. 25 alin. (12) din Codul fiscal;
  • Rândul 51 – se completează cu valoarea impozitului pe profit scutit aferent caselor de marcat, care se adaugă la impozitul pe profit, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (7) din Codul fiscal.

Aceste modificări se aplică începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021.

Precizăm faptul că formularul este deja disponibil în formă electronică pe portalul ANAF.

Share on LinkedIn
Related Posts