Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale 16 noiembrie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 16 noiembrie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 16 noiembrie 2023

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 01 noiembrie 2023
În vigoare din data de 01 noiembrie 2023

 

Principalele aspecte de interes:

• Guvernul a aprobat majorarea valorii minime a salariului de bază minim brut pe ţară, după cum urmează:

Pentru sectorul construcții: Salariul minim este majorat la suma de 4.582 lei lunar (de la 4.000 lei lunar, conform prevederilor anterioare);

Pentru sectorul agricol și industria alimentară: Salariul minim este majorat la suma de 3.436 lei lunar (de la 3.000 lei lunar, conform prevederilor anterioare).

• Ordonanța este în vigoare din data de 01 noiembrie 2023, iar noile niveluri salariale sunt aplicabile începând cu veniturile lunii noiembrie 2023.

• Valorile minime nou reglementate nu includ indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri și se raportează la un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.

Labour and social relations regulations – 16 November 2023

 

Government Emergency Ordinance No. 93/2023 establishing the national minimum gross base salary for construction, agricultural and food industry sectors 

Published in the Official Gazette, Part I No. 993 of 1 November 2023
Effective from 1 November 2023

 

Main points of interest:

• The Government has approved the increase in the minimum amount of the national minimum gross base salary as follows:

For the construction sector: The minimum salary increases to RON 4,582 per month (from RON 4,000 per month as previously set);

For the agricultural and food industry sector: The minimum salary increases to RON 3,436 per month (from RON 3,000 per month as previously set).

• The Ordinance is effective from 1 November 2023 and the new salary levels are applicable starting with the income derived in November 2023.

• The newly regulated minimum amounts do not include the allowances, bonuses and other additions and are based on an average normal working schedule of 165.333 hours per month.

Share on LinkedIn
Related Posts