Tax exemption for 200 lei applicable to gross minimum salary, additional tax reporting obligations for postal and courier services and the implementation of e-Factura system for B2G transactions

Tax exemption for 200 lei applicable to gross minimum salary, additional tax reporting obligations for postal and courier services and the implementation of e-Factura system for B2G transactions

Tax exemption for 200 lei applicable to gross minimum salary, additional tax reporting obligations for postal and courier services and the implementation of e-Factura system for B2G transactions

 

  1. Government Emergency Ordinance no. 67/2022

On the 18th of May 2022, the Government Emergency Ordinance no. 67/2022 regarding tax measures, as well as for modifying and completing art. 59 from the Tax Procedure Code was published in the Official Gazette.

Through this Government Emergency Ordinance, two relevant aspects will be implemented in the legislation:

  1. A tax exemption for 200 lei which are included in the gross minimum salary

Through this new legislation, the Government has established a new tax exemption for income tax and social contributions for the voluntary increase of the minimum gross wage with 200 lei for the period between the 1 June – 31 December 2022.

Therefore, starting with the 1st of June 2022, for the increase of the minimum salary with 200 lei from the current level of the minimum salary (2,550 lei per month) to the sum of 2,750 lei, no income tax or social contributions shall be owed.

Moreover, starting with the same date, this new measure shall also benefit newly employed individuals between the date of entry into force of this GEO until 31 December 2022, for which the monthly gross salary included in the individual employment contract will be 2,750 lei.

  1. Reporting obligation by the postal and courier services providers of information regarding postal deliveries

Through the GEO, the Government has also implemented a reporting obligation by postal services providers/ couriers, of specific information regarding postal deliveries for which the recipient pays in cash the expeditor, through the postal network, the equivalent of the delivered goods.

This measure aims to identify the providers of goods who intend to elude the taxes owed, by cashing in the income obtained from online transactions through couriers and postal services providers.

  1. Law no. 139/2022

On 16 May 2022, the Law no. 139/2022 for the approval of Government Emergency Ordinance no. 120/2021 regarding the administration, functioning and implementation of the national system regarding the electronic invoicing RO e-Factura and the electronic invoices in Romania was published in the Official Gazette.

According to the RO e-Factura system, modified by this Law, starting with the 1st of July 2022, all the economic operators established in Romania will have the obligation to issue electronic invoices and transmit them through the national electronic invoicing system RO e-Factura for B2G transactions (Business 2 Government).

Scutirea de obligații fiscale pentru 200 lei la salariul minim, obligații fiscale declarative suplimentare pentru serviciile poștale și de curierat și implementarea sistemului e-Factura pentru operațiunile B2G

 

  1. Ordonanța de Urgență nr. 67/2022

În cursul zilei de 18 mai 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prin intermediul acestei Ordonanțe de Urgență au fost implementate două aspecte relevante:

  1. Scutirea de obligații fiscale pentru 200 lei la salariul minim brut

Prin acest act normativ, Guvernul a stabilit pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 facilitatea scutirii de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor pentru suma de 200 lei cu care ar fi majorat voluntar salariul minim.

Astfel, începând cu data de 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (2.550 lei lunar) la suma de 2.750 lei lunar, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

De asemenea, începând cu aceeași dată, de această măsură beneficiază și persoanele nou-angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, dacă salariul de bază lunar brut stabilit potrivit contractului de muncă este de 2.750 de lei.

  1. Obligația de raportare de către furnizorii de servicii poștale și de curierat a informațiilor referitoare la trimiterile poștale

Prin OUG Guvernul a mai implementat obligația de raportare de către furnizorii de servicii poștale/ curierat a informațiilor specifice referitoare la trimiterile poștale pentru care destinatarul achită ramburs expeditorului contravaloarea bunului livrat.

Prin această măsură este vizată identificarea furnizorilor de bunuri care încearcă să eludeze achitarea taxelor și impozitelor datorate, prin încasarea sub formă de rambursuri prin intermediul furnizorilor de servicii poștale veniturile obținute din tranzacții efectuate în mediul online.

  1. Legea nr. 139/2022

În cursul zilei de 16 mai 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

Potrivit mecanismului RO e-Factura modificat prin Lege, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliți în România au obligația, în relația B2G (Business 2 Government), să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Share on LinkedIn
Related Posts