ICCJ anulează o prevedere din normele Codului fiscal referitoare la scutiri în materia accizelor

ICCJ anulează o prevedere din normele Codului fiscal referitoare la scutiri în materia accizelor

Printr-o decizie obținută recent de avocații de la BirișGoran s-a dispus anularea unei prevederi legale din normele metodologice ale Codului fiscal care a exclus până acum, în mod discriminatoriu, de la scutirea indirectă a accizei plătite pe cei care achiziționau cărbune și cocs din România.

Prin Hotărârea nr. 2073/2021 din 31.03.2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța a dispus anularea în parte a Hotărârii de Guvern nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu privire la punctul 94 alin.1 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevedere ce era aplicată abuziv de către organele fiscale pentru a justifica refuzul de restituire a accizei plătite operatorilor economici ce efectuau achiziții locale de cărbune și cocs”, ne informează avocații de la BirișGoran, care au obținut joi anularea prevederilor.

Referitor la scutirea de la plata accizelor cuprinsă în art. 399 din Codul fiscal, normele metodologice prevăd, în cazul cărbunelui și cocsului, că scutirea se aplică dacă provin de la operatorii economici care extrag cărbune, produc cocs, precum și cei care efectuează achiziții intracomunitare sau importă astfel de produse. Din discuție au fost excluși însă în normele Codului fiscal actual cei care cumpără cărbune și cocs din România, rezultând astfel o discriminare.

Practic, dacă un operator economic importa cărbune și vindea acest cărbune unei centrale care utiliza produsul pentru producția combinată de energie electrică și energie termică, importatorul putea să obțină restituirea accizei achitate la import. În schimb, dacă un operator economic achiziționa cărbune din România și vindea acest cărbune unei centrale care utiliza produsul pentru producția combinată de energie electrică și energie termică, acest operator economic nu putea să obțină restituirea accizei plătite odată cu achiziția cărbunelui din România, deși cărbunele a fost utilizat pentru producția combinată de energie electrică și energie termică și prin urmare, produsul energetic trebuia să nu fie accizat.

Astfel, prin Normele metodologice noi, a rezultat o discriminare între operatorii economici care achiziționau cărbune sau cocs din afara României și operatorii economici care achiziționau cărbune sau cocs din România și fiind astfel favorizat importul / achiziția intracomunitară de produse energetice în detrimentul producției naționale de cărbune și cocs”, explică avocații de la BirișGoran.

Practic, deși normele vechiului Cod fiscal și cele ale noului/actualului Cod sunt identice, în normele de aplicare ale actualului a apărut această condiție suplimentară pentru scutire – cea a calității vânzătorului produselor energetice, potrivit avocaților.

Share on LinkedIn
Related Posts