Proiect: Reguli pentru întocmirea planului privind egalitatea de tratament la firmele cu mulţi angajați

Proiect: Reguli pentru întocmirea planului privind egalitatea de tratament la firmele cu mulţi angajați

Responsabilii cu egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul firmelor cu peste 50 de salariaţi vor avea la dispoziţie, în curând, un plan de acţiune standardizat pentru a împiedica apariţia discriminărilor între salariaţi şi salariate şi un ghid metodologic pentru a-l implementa, după ce Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin în acest sens.

În 2018, Parlamentul a adoptat un act normativ (Legea 178/2018) prin care a oferit posibilitatea firmelor cu peste 50 de salariaţi să desemneze un responsabil cu egalitatea de şanse, fie că este un angajat propriu care să se ocupe de egalitatea de șanse (deci nu neapărat cineva specializat în domeniu), ori să angajeze un expert sau un tehnician strict pentru a se ocupa de egalitatea de șanse (o persoană pregătită în domeniu). Printre responsabilităţile persoanei care se ocupă de egalitatea de şanse se numără şi descoperirea apariţiei discriminării de gen, gestionarea şi remedierea riscurilor de încălcare a egalităţii, precum şi elaborarea planurilor de acţiune pentru implementarea egalităţii de şanse. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este reglementată prin Legea 202/2002.

În 2019, Guvernul a adoptat prin HG 262/2019 normele metodologice de aplicare ale Legii 202/2002, prin care sunt stipulate obligaţiile angajatorilor pentru asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi: reglementarea internă, informarea periodică și mecanismul de reacție la cazurile de încălcare a legislației egalității dintre femei și bărbați. Acelaşi act normativ prevede că persoanele desemnate cu atribuţii în acest domeniu elaborează planurile de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

În prezent, MMPS a elaborat un proiect de ordin ce cuprinde o standardizare a acestor planuri de acţiune privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi pentru a oferi celor care se ocupă cu acest domeniu o metodologie pentru elaborarea planului de acţiune pentru evitarea discriminării şi un model-cadru.

Conform documentului pus de minister în dezbatere publică, planurile de acțiune trebuie să aibă în vedere următoarele planuri de intervenție:

 • accesul la un loc de muncă;
 • clasificarea ocupațiilor;
 • promovarea și formarea profesională;
 • timpul de lucru pentru a favoriza echilibrul între viața profesională și viața privată sau de familie;
 • aspecte care se referă la prevenirea hărțuirii sexuale și hărțuirea pe criterii de gen.

Aceste planuri de acţiune trebuie să cuprindă următoarele măsuri active din perspectiva realizării egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi:

 • promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de sex;
 • prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă;
 • procedura internă de recrutare și selectare a noilor angajați;
 • procedură internă privind promovarea, inclusiv ocuparea funcțiilor de conducere, a funcțiilor din consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor private;
 • condiții echitabile la pensionarea femeilor și bărbaților;
 • formarea continuă și dezvoltarea carierei;
 • diferite măsuri care să vizeze o mai bună reconciliere a vieții profesionale cu viața de familie, care pot include dispoziții privind: concediul de maternitate, concediul de creștere și îngrijirea copilului, concediu paternal, maternitatea, îngrijire a copiilor și a altor persoane dependente aflate în îngrijire și alte tipuri de concedii familiale, concediul de acomodare pentru familiile care adoptă copii, modalitățile speciale de organizare a timpului de lucru (organizarea timpului de lucru cu timp parțial, împărțirea locurilor de muncă, telemuncă, program de lucru flexibil, etc.) și aranjamentele/servicii pentru îngrijirea copiilor;
 • organizarea muncii și condițiile de muncă și mediul de lucru;
 • dezvoltarea unui sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea sexuală și discriminarea pe criterii de sex la locul de muncă, în scopul asigurării unui acces real al victimelor la toate etapele administrative și judiciare prevăzute de lege și îndrumarea acestora pe întreg parcursul derulării acestor proceduri;
 • asigurarea tratamentului egal la sănătate și securitate în muncă.

Notă: Legea 202/2002 prevede amenzi cuprinse între 3.000 şi 10.000 lei pentru angajatorii care nu asigură egalitatea de tratament şi nu înlătură discriminările la locul de muncă.

Redacția avocatnet.ro a realizat o serie de materiale cu privire la discriminarea la locul de muncă, utile deopotrivă salariaţilor, cât și angajatorilor. Acestea pot fi regăsite aici.

Atenţie! Proiectul de ordin nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie adoptat de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial.

Share on LinkedIn
Related Posts