Sorin Biban, noul Partener al Practicii de Taxe Biriș Goran

Sorin Biban, noul Partener al Practicii de Taxe Biriș Goran

Comunicat de presă
București, 1 septembrie 2022

Sorin Biban, noul Partener al Practicii de Taxe Biriș Goran

 

Începând cu data de 1 septembrie 2022, Sorin Biban devine Partener al practicii de taxe din cadrul societății de avocatură Biriș Goran. Cu o experiență de peste 15 ani în aspecte care țin de taxare și fiscalitate, Sorin este unul dintre cei mai vechi membri ai practicii de Taxe, fiind un specialist foarte apreciat în materie de TVA în România.

Activitatea profesională a lui Sorin Biban, pe care calitatea nou conferită de Partener o recunoaște, are multiple valențe – consultanță și reprezentare pe teme de taxare indirectă și directă, coordonare de proiecte complexe care presupun litigii administrative sau fiscale, participare la procesul legislativ din domeniul fiscal, dar și activitate de speaker în cadrul evenimentelor dedicate reglementării domeniului fiscal.

Sorin este, deopotrivă, autorul unui număr impresionant de articole de specialitate, în presa scrisă din România.

Sorin este absolvent al Academiei de Științe Economice și deține o diplomă de master în drept fiscal acordată de Universitatea din București, Facultatea de Drept, și este membru activ al Camerei Române a Consultanților Fiscali, al Comitetului de Taxe al Camerei de Comerț Româno-Americane, organisme în cadrul cărora și-a adus contribuția semnificativă la amendarea Codului Fiscal și al Codului de Procedură Fiscală.

Nu în ultimul rând, Sorin este un bun manager și un membru valoros al echipei Biriș Goran.
“Suntem bucuroși astăzi să aducem recunoașterea profesională cuvenită colegului nostru Sorin Biban, alături de care am rezolvat, în timp, sute de spețe fiscale încredințate de clienții noștri și alături de care am crescut, și noi, profesional”, a declarat Ruxandra Jianu, Partener coordonator al Practicii de Taxe Biriș Goran.

Press release
Bucharest, the 1st of September 2022

Sorin Biban, the new Tax Partner of Biriș Goran

 

Starting with the 1st of September 2022, Sorin Biban becomes a Partner of the Tax Practice of Biriș Goran. With over 15 years of experience in taxation matters, Sorin is one of the longest members of Biriș Goran Tax Practice, being a highly appreciated VAT specialist in Romania.

Sorin’s professional activity, which his new status as a Partner recognizes, has multiple competencies – advice and representation with respect to direct and indirect taxation matters, coordination of complex projects involving administrative or tax disputes, participation in the legislative process in the tax field, as well as speaker at events dedicated to tax regulation. Sorin is the author of an impressive number of specialized articles in the Romanian printed media.

Sorin is a graduate of the Academy of Economic Sciences and holds a master’s degree in tax law awarded by the University of Bucharest, Faculty of Law, being an active member of the Romanian Chamber of Tax Consultants and of the Tax Committee of the Romanian-American Chamber of Commerce, bodies in which he has made a significant contribution to the amendment of the Tax Code and the Tax Procedure Code.

Last but not least, “Sorin is a good manager and a valuable member of Biriș Goran. We are happy today to bring due professional recognition to our colleague Sorin Biban, with whom we have solved, over time, hundreds of tax cases entrusted by our clients and with whom we have also grown professionally”, stated Ruxandra Jianu, Tax Partner of Biriș Goran.

Share on LinkedIn
Related Posts