Tax Alert Analiză OCDE cu privire la facilitățile fiscale, în contextul aplicării Pilonului II ce stabilește un nivel minim global al impozitului pe profit

Tax Alert – Analiză OCDE cu privire la facilitățile fiscale, în contextul aplicării Pilonului II ce stabilește un nivel minim global al impozitului pe profit

Tax Alert – Analiză OCDE cu privire la facilitățile fiscale, în contextul aplicării Pilonului II ce stabilește un nivel minim global al impozitului pe profit

 

În data de 6 octombrie 2022 a fost publicat pe pagina oficială de internet a OCDE documentul „Facilități fiscale și impozitul pe profit minim global – reconsiderarea facilităților fiscale după regulile GloBE”.

Pentru context, precizăm că Pilonul II reprezintă o parte a unui pachet de reforme la nivel internațional în domeniul impozitării (agreat și de către România) prin care se urmărește, în esență, stabilirea unui impozit pe profit minim global de 15% aplicabil companiilor multinaționale care au venituri globale de peste 750 de milioane de euro.

Documentul publicat de OCDE (i) analizează implicațiile diferențiate ale aplicării Pilonului II asupra diferitelor tipuri de facilități fiscale ce sunt disponibile de regulă contribuabililor și (ii) propune o serie de considerente și un cadru conceptual de avut în vedere de către factorii de decizie politică în ceea ce privește dezvoltarea / reformarea sistemului de impozitare din perspectiva facilităților fiscale oferite contribuabililor, în contextul viitoarei implementări a măsurilor aferente Pilonului II.

https://www.oecd.org/publications/tax-incentives-and-the-global-minimum-corporate-tax-25d30b96-en.htm

Tax Alert – OECD analysis regarding tax incentives, in the context of the application of Pillar Two which establishes a global minimum corporate tax rate

 

On the 6th of October 2022, the OECD published the document “Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax, Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules” on its official website.

For context, we note that Pillar Two represents part of an international reform package in the field of taxation (agreed by Romania as well) which essentially aims at establishing a global minimum corporate tax rate of 15% applicable to multinational companies that have global revenues in excess of 750 million euros.

The document published by the OECD (i) analyses the different implications of the application of Pillar Two on the different types of tax incentives which are usually available to taxpayers and (ii) proposes a series of considerations and a conceptual framework to be taken into account by policymakers in regard to the development / reform of the taxation system from the perspective of tax incentives granted to taxpayers, in the context of the future implementation of the Pillar Two measures.

https://www.oecd.org/publications/tax-incentives-and-the-global-minimum-corporate-tax-25d30b96-en.htm

Share on LinkedIn
Related Posts