Noul plafon de beneficii extrasalariale, aplicabil din 2023: ce intră și ce nu intră în calculul plafonului

Noul plafon de beneficii extrasalariale, aplicabil din 2023: ce intră și ce nu intră în calculul plafonului

Noul plafon de beneficii extrasalariale, aplicabil din 2023:
ce intră și ce nu intră în calculul plafonului

 

Cu certitudine, Ordonanța nr. 16/2022 a adus numeroase schimbări importante Codului Fiscal. De la modificări precum cele ce privesc regimul microîntreprinderilor, schimbarea unor cote de impozitare, modificări privind calculul contribuțiilor sociale, modificări în materie de TVA și modificări în materie de taxe locale, numeroși contribuabili vor trebui să facă o analiza individuală a impactului acestor modificări legislative, fiind în poziția de a-și revizui activitatea și de a face noi estimări privind sarcina fiscală pe care vor trebui să o suporte în viitorul foarte apropiat.

Între numeroasele schimbări aduse de OG 16/2022, se numără și o serie de completări și modificări ce vizează tratamentul fiscal al beneficiilor salariale, ce au generat o oarecare neliniște pentru angajatori, care se văd în poziția de a-și revizui politica de beneficii salariale pentru anul următor.

Cu toate acestea, spre deosebire de alte schimbări aduse de OG 16/2022, anticipăm că modificările în materia impozitării beneficiilor salariale vor genera în practică puține modificări reale la nivelul politicilor angajatorilor privind beneficiile salariale.

Astfel, prin OG 16/2022 art. 76 din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat, alineatul (41), ce reglementează tratamentul fiscal pentru șapte tipuri de beneficii salariale. În mod specific, cele șapte tipuri de beneficii prevăzute la alin. (41) sunt neimpozabile cumulat, în limita unui plafon de 33% din valoarea salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Altfel spus, dacă valoarea cumulată a acestor tipuri de beneficii depășește 33% din valoarea salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, partea care depășește reprezintă beneficiu impozabil.

Este așadar esențial de avut în vedere că acest plafon neimpozabil de 33% din valoarea salariului de bază nu a fost introdus cu privire la toate beneficiile salariale neimpozabile, ci doar cu privire la anumite beneficii specifice, mutate și incluse în noul alin. (41).

Un alt aspect important de avut în vedere este că numeroase dintre aceste beneficii existau de dinainte și aveau plafoane proprii.

Astfel, plafonul neimpozabil de 33% din valoarea salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se aplică următoarelor tipuri de beneficii luate cumulat:

-prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, cu excepția clauzei de mobilitate acordată persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier – acest beneficiu (i.e. indemnizația pentru mobilitate) a fost introdus printre beneficiile neimpozabile chiar anul acesta în Codul fiscal, la art. 76 alin. (4) lit. h), însă prin OG 16/2022 beneficiul a fost scindat și mutat în parte sub umbrela alin. (41);

-Cu titlu particular, menționăm că această modificare adusă de OG 16/2022 este cel puțin chestionabilă, introducând unui tratament fiscal diferențiat al acestei indemnizații, în funcție de activitatea desfășurată de către angajați. Fără a exista un temei clar pentru acest tratament scindat, indemnizația primită de persoanele care fac transporturi rutiere nu va fi supusă pragului adițional de 33%, însă indemnizația unui angajat mobil precum un agent de vânzări va fi supusă acestui prag adițional, pe lângă pragul original.

-contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii (i.e. hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate), în limita valorii zilnice a unui tichet de masă, atunci când salariatul nu este în telemuncă sau în muncă de la domiciliu, și când nu se acordă tichete de masă – acesta este un nou tip beneficiu neimpozabil, binevenit pentru mulți dintre angajatorii care își doreau să poată acorda angajaților hrană ca beneficiu neimpozabil, însă nu se încadrau în situațiile speciale reglementate de lege pentru a acorda asemenea beneficii neimpozabile;

-cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii (i.e., în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat), în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană – acesta este de asemenea un nou tip de beneficiu neimpozabil introdus prin OG 16/2022;

-contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

-contribuțiile la un fond de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

-primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, in limita a 400 euro anual, pentru fiecare persoană;

-sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Aceste ultime patru beneficii nu sunt tipuri noi de beneficii neimpozabile, fiind anterior reglementate la alin. (4) al art. 76 (unde bineînțeles nu erau supuse acestui nou prag), fiind de asemenea acordate des în practică.

Cu toate acestea, chiar dacă aceste beneficii vor fi supuse de anul următor acestui nou prag adițional, în contextul în care cele mai frecvent acordate beneficii (i.e. pensii facultative, asigurări medicale și sume acordate angajaților în telemuncă) erau oricum neimpozabile în limita unor praguri individuale destul de mici (e.g. 400 euro / an, 400 lei pe lună etc.), anticipăm că în numeroase cazuri, introducerea acestui nou prag nu va afecta nivelul beneficiilor acordate angajaților.

Pentru a concluziona, este bineînțeles recomandabil și înțelept ca toți angajatorii să facă o evaluare a beneficiilor pe care le acordă angajaților, pentru a determina dacă aceste schimbări introduse de OG 16/2022 vor genera obligații fiscale mai mari începând cu anul următor. Cu precădere, angajatorii care acordă în prezent beneficii cu praguri neimpozabile individuale mai ridicate (precum indemnizații de mobilitate și contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament), vor trebui să își analizeze politicile de beneficii salariale și să determine, după caz, dacă de anul următor vor avea obligații fiscale suplimentare.

Ne așteptăm însă ca în practică schimbările privind beneficiile salariale ca urmare a adoptării OG 16/2022 la nivelul politicilor angajatorilor să fie puține la număr și, mai mult decât atât, să permită unor angajatori să acorde beneficii pe care până în prezent nu le erau accesibile ca beneficii neimpozabile (de exemplu hrana acordată angajaților).

Articol apărut în Bursa.ro

Share on LinkedIn
Related Posts