Tax Alert Modificări ale sistemului RO e-Transport

Tax Alert – Modificări ale sistemului RO e-Transport

Tax Alert – Modificări ale sistemului RO e-Transport

Vineri, 30 septembrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 957 Ordonanța de Urgență nr. 132/2022 prin care sunt aduse modificări ale sistemului RO e-Transport și este prorogată aplicarea sancțiunilor aferente acestuia.

Cele mai importante modificări vizează următoarele aspecte:

• Amânarea aplicabilității sancțiunilor până la data de 1 ianuarie 2023;
• Redefinirea unor concepte precum organizatorul transportului, partida de bunuri, locul de încărcare sau locul de descărcare;
• Se clarifică obținerea codului UIT în situații precum retururi fără recepția bunurilor, transfer între gestiuni, nontransferuri, stocuri la dispoziția clientului;
• Se impune modificarea informațiilor vehiculelor de transport în anumite circumstanțe;
• Se clarifică ce se întâmplă în cazul în care platforma devine nefuncțională;
Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se va putea realiza și de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
• Este extinsă perioada de valabilitate a codului UIT pentru operațiuni precum achizițiile intracomunitare;

Tax Alert – Changes to the RO e-Transport mechanism

Friday, on the 30th of September 2022, the Government Emergency Ordinance no. 132/2022 was published in the Official Gazette no. 957. It envisages changes to the RO e-Transport mechanism and the prorogation of the related sanctions has been published in the Official Gazette no. 957.

The most important changes involve the following aspects:

• The prorogation of the sanctions until the 1st of January 2023;
• The redefinition of several concepts such as the organizer of the transport, parcel of goods, loading locations, offloading locations;
• It is clarified the obtaining process of the UIT code in situations such as returns without reception of goods, transfer between different places of business, non-transfers, inventories at the disposal of the client;
• Changes to the transport vehicle information have been enforced in certain circumstances;
• Clarification of the situations when the platform is not functional;
• The empowered persons from the Ministry of Internal Affairs shall also be able to determine and carry out sanctions;
• The expiration date of the UIT code for intra-Community goods has been extended.

Share on LinkedIn
Related Posts