Modificările recente la obligațiile de mediu afectează numeroși operatori economici și contractele acestora

Modificările recente la obligațiile de mediu afectează numeroși operatori economici și contractele acestora

Modificările recente la obligațiile de mediu afectează numeroși operatori economici și contractele acestora

 

Considerații cu privire la Ordonanța de Urgență nr. 125/2022
pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu
(“OUG 125”)

OUG 125 aduce modificări substanțiale pentru toți operatorii implicați în procesul de gestionare a obligațiilor de mediu (prin transfer de responsabilitate).

Un element de noutate vizează instituirea unei responsabilități colective a operatorilor ce introduc pe piața produse ambalate / ambalaje (n.n. – în oricare dintre formele prevăzute prin actul normativ: producție, achiziție intracomunitară/import pentru uz propriu sau distribuire, supra-ambalare etc (art.9 (1) lit. d) OUG196/2005)), a organizațiilor de transfer de responsabilitate („OIREP/OTR”), a colectorilor/valorificatorilor implicați în cazul neîndeplinirii pragurilor minime, legale, de valorificare.

În concret, responsabilitatea colectivă ante-referită este materializată prin introducerea în fondul activ legislativ a unor obligații și mecanisme de decontare financiară, precum:

• la nivelul operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, salubrizare, brokeraj și raportare deșeuri se instituie pentru prima dată obligația de a constitui o garanție în valoare inițială de 500.000 lei, actualizabilă anual cu 15% din valoarea serviciului efectiv prestat;
• la nivelul OIREP/OTR se stabilește un mecanism subsecvent de executare a garanției de 2.000.000 lei constituită conform Legii 249/20215 ca și condiție de autorizare;
• la nivelul operatorilor economici ce introduc pe piață produse ambalate / ambalaje (n.n. – în oricare dintre formele prevăzute prin actul normativ: producție, achiziție intracomunitară/import pentru uz propriu sau distribuire, supra-ambalare etc. clienților lanțurilor de transfer de responsabilitate, se revine cu impozitarea. Până la OUG 125, începând cu anul 2019, clienții lanțurilor de transfer de responsabilitate (i.e., cei care încheiaseră un contract cu un OIREP/OTR licențiat) nu mai achitau/erau exonerați de contribuția de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile introduse pe piața și pragul minim de valorificare;
• la nivelul lanțului de transfer, Client – OIREP/OTR – colector/valorificator/salubrist/broker, în cazul neatingerii pragului minim pe valorificare, impozitarea va fi repartizată, pro rata, în următoarea ordine:
– 500.000 lei vor fi încasați de la colector/valorificator/salubrist/broker prin executarea garanției;
– 2.000.000 lei vor fi încasați de la OIREP/OTR prin executarea garanției;
diferența mai mare de 2.500.000 lei va fi impozitată Clientului.

În mod evident, dacă sumele stabilite în plată nu vor depăși 2.500.000 lei, Clientul nu va avea de plată, sau după caz, dacă sumele stabilite în plată nu vor depăși 500.000 lei, OIREP/OTR nu va avea de plată.

În orice ipoteză în care se vor stabili sume de plată la Fondul de Mediu, în sarcina OIREP/OTR din culpa colectorilor/valorificatorilor/salubriștilor/brokerilor, aceștia vor fi obligați la plată până la concurența sumei de 500.000 lei.

Nu mai trebuie menționat faptul că, odată executate garanțiile, acestea vor trebui reîntregite.

OUG 125 aduce și alte modificări importante, așa încât este absolut necesară adaptarea tuturor contractelor încheiate pe lanțul de transfer de responsabilitate la noile prevederi.

Articol apărut în Avocatnet.ro

Share on LinkedIn
Related Posts