Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale 28 iulie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 28 iulie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 28 iulie 2023

 

Ordonanța de urgență nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 27 iulie 2023
În vigoare din data de 27 iulie 2023

 

Guvernul a aprobat majorarea valorii nominale a tichetelor de masă, care în prezent nu depășește 30 de lei, după cum urmează:

• Începând cu data de 1 august 2023, tichetele de masă vor putea atinge valoarea maximă de 35 de lei;

• Începând cu data de 1 ianuarie 2024, tichetele de masă vor putea atinge valoarea maximă de 40 de lei, nivel care se va menține cel puțin până în luna septembrie 2024.

Având în vedere majorările introduse, ordonanța prevede și abrogarea, începând cu 1 august 2023, a Ordinului Ministrului Finanțelor și al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 1263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023, întrucât aceasta stabilea aplicabilitatea valorii maxime de 30 de lei până în luna septembrie a anului 2023.

Labor and social relations regulations – 28 July 2023

Government Emergency Ordinance no. 69/2023 amending Art. 14 of Law no. 165/2018 on the granting of value tickets

Published in the Official Gazette, Part I, no. 691 of 27 July 2023
Effective as of 27 July 2023

 

The Government has approved an increase in the nominal value of meal vouchers, which currently does not exceed 30 LEI, as follows:

• As of 1 August 2023, meal vouchers will be limited to a maximum value of 35 LEI;

• As of 1 January 2024, meal vouchers will be limited to a maximum value of 40 LEI, level which will be applicable at least until September 2024.

In view of the amendments introduced, the Ordinance also provides for the abrogation, starting 1 August 2023, of Order no. 1263/654/2023 of the Minister of Finances and of the Minister of Labor and Social Solidarity on the establishment of the indexed nominal value of a meal voucher for the first semester of 2023, considering that it stipulated the applicability of the maximum value of 30 LEI up to September 2023.

Share on LinkedIn
Related Posts