Reguli noi privind afișarea prețurilor produselor

Reguli noi privind afișarea prețurilor produselor

Reguli noi privind afișarea prețurilor produselor

 

A fost adoptat Ordinul ANPC nr. 182/2023 privind obligația operatorilor economici de a asigura consumatorilor informații clare și neechivoce cu privire la prețul produselor („Ordinul 182”), fiind publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 26 iunie 2023 și prevăzându-se că va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial.

Ordinul 182 stabilește reguli noi privind modul în care comercianții afișează prețurile produselor pe care le oferă consumatorilor, în contextul utilizării cardurilor de fidelitate sau a altor măsuri de fidelizare. Astfel:

  • În cazul vânzărilor directe, operatorii economici sunt obligați să afișeze pe produs sau în imediata vecinătate a locului unde este expus produsul cel puțin prețul cel mai mare al produsului respectiv, chiar dacă este afișat și prețul redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate sau a altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de operatorul economic, utilizând pentru toate prețurile aceleași caractere de font, culoare, mărime și alte caracteristici;
  • În cazul vânzărilor online, operatorii economici sunt obligați să afișeze, în același câmp vizual în care este expus produsul, cel puțin prețul cel mai mare al produsului respectiv, chiar dacă este afișat și prețul redus ca urmare a folosirii unui card de fidelitate sau a altor instrumente de fidelizare a consumatorilor emise de operatorul economic, utilizând pentru toate prețurile aceleași caractere de font, culoare, mărime și alte caracteristici;

O altă regulă nouă se referă la modul în care comercianții utilizează diverse mecanisme de fidelizare. Astfel, operatorilor economici li se interzice să solicite și să utilizeze carduri de fidelitate sau alte instrumente de fidelizare a consumatorilor la comercializarea produselor, dacă prin aceasta nu se asigură beneficii consumatorilor.

New rules on the display of product prices

 

ANPC Order no. 182/2023 on the obligation of economic operators to provide consumers with clear and unambiguous information on the price of products (“Order 182“) was adopted, being published in the Official Gazette, Part I No. 575 of 26 June 2023 and shall enter into force 30 days after its publication in the Official Gazette.

Order 182 lays down new rules on how traders display the prices of products they offer to consumers in the context of the use of loyalty cards or other loyalty measures. Thus:

  • In the case of physical sales, traders are obliged to display on the product or in the immediate vicinity of the place where the product is displayed at least the highest price of that product, even if a reduced price is also displayed applicable after the use of a loyalty card or of other consumer loyalty instruments issued by the trader. All prices shall be displayed using the same font, colour, size and other characteristics;
  • In the case of online sales, traders are obliged to display, in the same field of vision as the product, at least the highest price of the product concerned, even if a reduced price is also displayed applicable after the use of a loyalty card or of other consumer loyalty tools issued by the trader. All prices shall be displayed using the same font, colour, size and other characteristics;

Another new rule concerns the way traders use various loyalty mechanisms. Thus, economic operators are prohibited from requesting and using loyalty cards or other consumer loyalty tools when marketing products, if this does not provide benefits to consumers.

Share on LinkedIn
Related Posts