Tax Alert Romania a îndeplinit procedurile interne necesare ca MLI producă efecte

Tax Alert – Romania a îndeplinit procedurile interne necesare ca MLI să producă efecte

Tax Alert

Romania a îndeplinit procedurile interne necesare ca MLI să producă efecte

 

În data de 6 martie 2023, România a depus la OCDE notificarea privind îndeplinirea procedurilor interne necesare în vederea producerii de efecte de către Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (MLI), ratificată în România prin Legea nr. 5/2022.

Așadar, pentru cele 55 de tratate de evitare a dublei impuneri încheiate de România care sunt listate în notificare, momentul exact de la care MLI va produce efecte trebuie analizat de la caz la caz, în funcție de pozițiile exprimate în acest sens de statele contractante.

Având în vedere că s-au îndeplinit procedurile interne necesare (din perspectiva României) în vederea producerii de efecte de către MLI, va trebui analizat potențialul impact al MLI asupra operațiunilor și veniturilor care fac obiectul tratatelor de evitare a dublei impuneri.

Tax Alert

Romania has fulfilled the necessary internal procedures for the entry into effect of the MLI

 

On the 6th of March 2023, Romania has submitted to the OECD the notification regarding the fulfilment of the internal procedures for the entry into effect of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI), ratified by Romania through Law no. 5/2022.

Therefore, for the 55 treaties for the avoidance of double taxation concluded by Romania that are listed in the notification, the exact moment when the MLI will enter into effect must be analysed on a case-by-case basis, depending on the positions of the contracting states in this respect.

Considering that the internal procedures required (from Romania’s perspective) for the MLI to enter into effect have been fulfilled, the potential impact of the MLI on the operations and income that are subject to the treaties for the avoidance of double taxation will have to be assessed.

Share on LinkedIn
Related Posts