Romania has deposited the instrument of ratification of the Multilateral Convention with the OECD

Romania has deposited the instrument of ratification of the Multilateral Convention with the OECD

Romania has deposited the instrument of ratification of the Multilateral Convention with the OECD

On February 28th, 2022, according to information published by the Organization for Economic Cooperation and Development (“OECD”), Romania has deposited its instrument of ratification of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (“MLI”).

Please note that, in principle, the MLI is intended to change the application of the provisions of treaties for the avoidance of double taxation.

Through the instrument of ratification, the Romanian state specified the MLI options applicable to the Double Taxation Treaties (“DTT”) concluded by Romania, as well as the DTTs exempted in whole or in part from the application of the MLI.

For Romania, as a signatory state, MLI is considered to enter into force on June 1st, 2022, but the effects and direct applicability on (i) the DTTs concluded by Romania and, implicitly, (ii) on the transactions carried out will have to be analyzed on a case-by-case basis, depending on the positions and status of the other relevant jurisdictions.

România a depus la OCDE instrumentul de ratificare a
Convenției Multilaterale

În data de 28 februarie 2022, conform informațiilor publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”), România a depus instrumentul de ratificare a Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor („MLI”).

Amintim că, în principiu, MLI vizează modificarea modului de aplicare a prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri.

Prin instrumentul de ratificare, statul român a specificat care sunt opțiunile din MLI aplicabile Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România, precum și care sunt Convențiile exceptate integral sau în parte de la aplicarea MLI.

Pentru România, în calitate de stat semnatar, MLI este considerat a intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2022, însă efectele și aplicabilitatea directă asupra (i) Convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România și, implicit, (ii) asupra operațiunilor derulate vor trebui analizate de la caz la caz, în funcție de pozițiile și statutul celorlalte jurisdicții relevante.

Share on LinkedIn
Related Posts