Concediul de îngrijitor condiții de acordare, plată și sancțiuni pentru angajatori

Concediul de îngrijitor – condiții de acordare, plată și sancțiuni pentru angajatori

Concediul de îngrijitor – condiții de acordare, plată și sancțiuni pentru angajatori

 

Concediul de îngrijitor, introdus recent în legislația muncii din România, vine ca o măsură menită să sprijine angajații care se confruntă cu situații dificile în familie din cauza unor afecțiuni medicale grave ale rudelor apropiate. Codul muncii le oferă cel mult 5 zile libere pe an, plătite de angajator, pentru a acorda îngrijire adecvată rudelor bolnave, fără teama de a-și pierde locul de muncă. Concediul se acordă la cerere, cu anexarea actelor medicale doveditoare, iar angajații primesc o indemnizație egală cu salariul de bază pentru zilele respective. Măsura vizează o serie de boli grave, iar angajatorii sunt obligați să o respecte, riscând altfel amenzi de până la 8.000 de lei.

Conform Codului Muncii, angajații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea unui membru al familiei (soț/soție, copil, părinte) sau a unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de sprijin, ca urmare a unei probleme medicale grave. Prevederile legale permit salariaților să beneficieze de cel mult cinci zile lucrătoare de concediu plătit pe an calendaristic în acest scop.

Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare de cinci zile.

În comparație cu alte tipuri de concedii (de odihnă sau medicale), pentru acest tip de concediu nu se solicită nicio perioadă minimă de vechime în companie sau în muncă.

Cum se acordă

Acest tip de concediu se acordă la cererea salariatului, iar pentru a beneficia de el, angajatul trebuie să depună și acte justificative medicale, care să ateste starea de sănătate a rudei sau a persoanei îngrijite. Problema medicală se dovedește fie cu biletul de externare din spital, fie cu adeverința medicală emisă de medicul curant sau de familie al persoanei îngrijite. Documentele justificative vor trebui să fie depuse de salariat în cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul în care a cerut acordarea concediului de îngrijitor.

Suplimentar, în cazul în care este vorba de o persoană care nu îi este rudă sau soț/soție, dar care locuiește în gospodărie cu salariatul, e necesar, și actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care să rezulte același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.

Drepturile angajatului pe perioada concediului

Pe durata concediului de îngrijitor, contractul de muncă este suspendat, iar angajatul are dreptul la o indemnizație plătită din fondul de salarii al angajatorului. Indemnizația este egală cu salariul de bază corespunzător perioadei respective.

De asemenea, perioada de cinci zile nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Din perspectiva celorlalte asigurări, salariații aflați în concediul de îngrijitor rămân asigurați, pe durata sa, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției, iar perioada concediului de îngrijitor constituie și stagiu de cotizare pentru indemnizația de șomaj sau cea pentru incapacitate temporară de muncă.

Mai merită menționat că, potrivit prevederilor Codului muncii, drepturile pe care le-a dobândit un salariat anterior acordării concediului de îngrijitor se vor menține pe toată durata concediului.

În plus, legislația precizează și că angajatorii nu vor putea să dea afară un salariat în timpul în care acesta este în concediu de îngrijitor.

Pentru ce tipuri de afecțiuni poate fi solicitat

Problemele medicale grave pentru care salariații au dreptul la cele cinci zile anuale de concediu au fost reglementate printr-un ordin comun, emis de Ministerul Muncii și cel Sănătății (nr. 2172/3829/2022) și acoperă mai multe tipuri de afecțiuni dintr-o arie extinsă de specializări medicale, printre care: oftalmologie, ORL, psihiatrie, nefrologie, endocrinologie, afecțiuni de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
Lista completă a afecțiunilor este specificată în anexa ordinului menționat.

Sancțiunile pe care le riscă angajatorii

Angajatorii sunt obligați să acorde acest tip nou de concediu, refuzul fiind sancționat cu amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 lei.

Articol apărut pe Business-Mark.ro

Share on LinkedIn
Related Posts