Un nou beneficiu extrasalarial poate fi acordat angajaților părinți și alte noutăți relevante pentru angajatori

Un nou beneficiu extrasalarial poate fi acordat angajaților părinți și alte noutăți relevante pentru angajatori

Un nou beneficiu extrasalarial poate fi acordat angajaților părinți și alte noutăți relevante pentru angajatori

 

Salariații cu copii mici au obținut, printr-o lege publicată recent, drepturi noi în relația cu angajatorii lor. Astfel, angajații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani pot beneficia, la cerere și cu acordul companiei angajatoare, de patru zile pe lună de muncă de acasă.

Noul tip de beneficiu extrasalarial a fost introdus în Codul muncii prin Legea nr. 241/2023, care a intrat deja în vigoare.

Cele patru zile de muncă de acasă se pot acorda la cererea salariatului și doar unul dintre părinți poate beneficia de aceste zile în aceeași perioadă de timp.

În acest sens, legea stipulează expres că, în situația în care ambii părinți sunt salariați, cererea angajatului părinte trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă. Cu alte cuvinte, ambii părinți ai unui copil pot beneficia de noul drept la telemuncă, însă nu în același timp.

La o primă vedere, dispozițiile legale ce introduc acest beneficiu par clare în ceea ce privește drepturile de care salariații vizați dispun în temeiul noii reglementări, însă, interpretarea normelor aplicabile poate naște controverse.

Astfel, noua prevedere pare să oblige angajatorul să acorde salariatului acest avantaj, în măsura respectării condițiilor de fond și formă stipulate. Mai exact, dacă activitatea desfășurată de salariat permite îndeplinirea sarcinilor de la distanță, am fi tentați să credem că angajatorul este nevoit să dea curs solicitării primite, neavând un drept de opțiune în acest sens.

Totuși, la o analiză mai atentă a textelor legale, remarcăm că prezentul beneficiu se acordă numai cu acordul angajatorului, legiuitorul oferindu-i deci acestuia posibilitatea de a refuza motivat și în scris solicitarea adresată, în cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea ei. Prin urmare, considerăm că cele 4 zile de muncă de acasă nu reprezintă o garanție de care ar beneficia toți salariații părinți ce îndeplinesc condițiile legale, ci legea permite angajatorilor, în cazuri bine întemeiate, respingerea cererilor salariaților dacă acestea ar fi în măsură să cauzeze pagube activității angajatorului. Cu titlu exemplificativ, anticipăm că o asemenea situație s-ar putea crea în cazul în care toți membrii unui departament ar solicita cele 4 zile de telemuncă în același interval concomitent, fapt ce ar dăuna activității angajatorului.

Un alt aspect interesant prevăzut de reglementare este acela că angajatul este răspunzător de resursele necesare derulării activității la domiciliu, în condițiile în care noua prevedere introdusă în Codul muncii stabilește că „prin derogare de la prevederile Legii nr. 81/2018 (legea care reglementează activitatea de telemuncă – n.n.), salariații care își desfășoară activitatea de acasă în aceste zile, au obligația să dispună de toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului”.

Pentru salariații din sectorul bugetar, noile prevederi din Codul muncii nu se pot aplica în egală măsură tuturor. Astfel, cei care reprezintă personal contractual, deci sunt angajați pe baza unui contract de muncă, au dreptul să solicite cele patru zile de muncă de acasă, chiar dacă angajatorul lor este o autoritate publică. Lor li se poate aplica, exact ca oricărui angajat din sectorul privat, acest beneficiu.

De cealaltă parte însă, funcționarii publici nu beneficiază de această opțiune. Situația apare pentru că activitatea de telemuncă în cazul funcționarilor publici este reglementată separat și în mod specific prin Codul administrativ, pentru ei nefiind incidente prevederile din Codul muncii și Legea telemuncii.

Alte noutăți legislative relevante pentru angajatori

Legislația din sfera relațiilor de telemuncă a fost actualizată recent și cu alte acte normative care sunt de interes pentru angajatori. Spre exemplu, Guvernul a majorat de la 1 august valoarea maximă a tichetelor de masă la 35 de lei/zi, urmând ca suma să mai crească încă o dată și de la 1 ianuarie, până la 40 de lei/zi.

Trebuie precizat că valorile stabilite de autorități sunt valori maximale, ceea ce înseamnă că angajatorii pot acorda tichete de masă și mai mici decât plafoanele maxime impuse de legislație.

De asemenea, și normele concediilor medicale au fost actualizate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate. Cele două instituții au publicat două ordine comune succesive prin care au modificat normele de aplicare pentru Ordonanța concediilor medicale (OUG 158/2005), pentru a prelua noutățile introduse prin Legea 179/2023, care a extins cu cinci ani vârsta maximă a copiilor, avută în vedere pentru acordarea concediul medical la care au dreptul salariații pentru îngrijirea copilului bolnav. În condițiile în care acest concediu poate fi acordat acum pentru toți salariații ai căror copiii nu depășesc vârsta de 12 ani (anterior, vârsta maximă permisă era de 7 ani), normele de aplicare și modelul certificatului de concediu medical au fost actualizate pentru a prelua noua limitare de vârstă mai permisivă.

 

Articol apărut pe Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts