Din 7 noiembrie intră în vigoare schimbări ale procedurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: noi modele de raportări și reguli noi de raportare a entităților raportoare

Din 7 noiembrie intră în vigoare schimbări ale procedurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: noi modele de raportări și reguli noi de raportare a entităților raportoare

Din 7 noiembrie intră în vigoare schimbări ale procedurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: noi modele de raportări și reguli noi de raportare a entităților raportoare

 

Începând cu 7 noiembrie intră în vigoare două Ordine ale Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: Ordinul nr. 191/2023, publicat în 10 iulie 2023, și Ordinul nr. 215/2023, publicat în 23 august 2023.

Aceste acte normative actualizează substanțial procedurile obligatorii în relația cu Oficiul Național de Prevenire Și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), modificând atât modelele rapoartelor pentru tranzacții în numerar sau suspecte, pe care ele trebuie să le comunice instituției, cât și modul în care societățile și profesioniștii trebuie să se înregistreze ca entități raportoare.

1. Modificări ale formularelor de raportare ONPCSB

Un prim set de modificări a fost adoptat prin intermediul Ordinului ONPCSB nr. 191/2023, care actualizează documentele care trebuie depuse de entitățile care au obligații de raportare pe legislația prevenirii și combaterii spălării banilor. În acest sens, au fost aprobate următoarele modele noi pentru:

– raportul de tranzacții suspecte, obligatoriu pentru entități raportoare bancare și non-bancare, atunci când știu sau suspectează că bunurile dintr-o tranzacție provin din săvârșirea de infracțiuni sau că au legătură cu finanțarea terorismului – obligatoriu pentru entități raportoare bancare și non-bancare;

– raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro – obligatoriu pentru entități raportoare bancare și non-bancare;

– raportul de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minima reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro – obligatoriu doar pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare;

– raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 de euro.

Aceste raportări trebuie transmise la ONPCSB în cel mult trei zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacțiilor vizate, mai puțin raportul de tranzacții suspecte care trebuie comunicat Oficiului înainte de a face orice tranzacție pentru clientul în legătură cu care există suspiciuni.

2. Modificări are procedurilor de înregistrare a entităților raportoare

În luna august a fost publicat Ordinul ONPCSB nr. 215/2023, care stabilește o procedură electronică, mult mai simplă și mai directă pentru înregistrarea entităților raportoare, decât cea în vigoare.

Entitățile raportoare care intră sub incidența regulamentului includ printre altele: instituțiile de credit, instituțiile financiare, administratorii de fonduri de pensii, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, dar și profesioniștii din domeniul juridic, fiscal și contabil, furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, și persoanele care comercializează bunuri sau opere de artă, care efectuează tranzacții cu valori egale sau mai mari de 10.000 euro.

Noua procedură, care va deveni obligatorie din 7 noiembrie, presupune doar crearea unui cont pe o nouă platformă de raportare care a început deja să fie implementată de către instituție – raportari.onpcsb.ro.

Informațiile solicitate pentru înregistrare vizează:

– detalii despre entitatea raportoare: cod unic de înregistrare, cod CAEN, denumire, tip, forma juridică, natura capitalului, adresă, reprezentant legal,

– date despre persoana care efectuează înregistrarea: nume, prenume, e-mail, parolă, număr de telefon și

– date de identificare și contact pentru persoana desemnată în relație cu ONPCSB (poate fi aceeași cu persoana care face înregistrarea sau o persoană distinctă).

Trebuie reamintit că obligația de desemnare a unei persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 (cadrul juridic general pentru combaterea și prevenirea spălării banilor) se îndeplinește de către entitățile raportoare prin întocmirea unui document, cu precizarea naturii si limitelor responsabilităților încredințate, cu aprobarea conducerii respectivei entități. Documentul se păstrează la sediul entității raportoare și nu se transmite către ONPCSB. Pentru avocați, contabili, auditori sau alte profesii liberale care reprezintă clienți ce au la rândul lor statutul de entități raportoare, obligația de a desemna o persoană responsabilă revine clientului însuși, profesionistul neavând niciun fel de obligație legală din această perspectivă.

 

Articol apărut pe Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts