Fiscalizarea bacșișului, obligatorie din acest an. Cinci aspecte esențiale pentru operatorii economici

Fiscalizarea bacșișului, obligatorie din acest an. Cinci aspecte esențiale pentru operatorii economici

Fiscalizarea bacșișului, obligatorie din acest an. Cinci aspecte esențiale pentru operatorii economici

 

Din 2023, bacșișul trebuie fiscalizat și evidențiat separat pe bonul fiscal, însă doar pentru activitățile de restaurante și baruri, nefiind obligatoriu în alte domenii unde se practică această formă de recompensare a unor servicii livrate. Bacșișul reprezintă o sumă cuvenită exclusiv salariaților, care va fi impozabilă doar cu cota de impozit de 10%, fără să fie datorate și contribuții sociale pentru aceste sume.

Obligația de fiscalizare a bacșișului a fost introdusă în ultimele zile ale anului 2022, prin Legea nr. 376/2022, publicată în 27 decembrie, care a modificat OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice.

Am sintetizat mai jos principalele aspecte care trebuie cunoscute de companii despre această nouă obligație de fiscalizare a bacșișului, în condițiile în care nerespectarea noilor prevederilor reprezintă contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 4.000 lei.

Definiția bacșișului

Legea nr. 376 definește bacșișul ca fiind orice sumă acordată voluntar de client în plus față de contravaloarea bunurilor și serviciilor achiziționate. Livrarea bunurilor și serviciilor nu este condiționată de acordarea bacșișului.

Domeniile vizate de aplicarea măsurii

Nu toate domeniile de activitate unde se practică această formă de recompensare a serviciilor trebuie să fiscalizeze bacșișurile, noua obligație vizând doar activitățile de restaurant și bar, care au codurile CAEN 5610 – Restaurante și 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

De asemenea, trebuie reținut că nici pentru livrările la domiciliul clientului, nu este obligatorie menționarea bacșișului în bonul fiscal.

Impozite și taxe datorate pentru bacșiș

Bacșișul este încadrat ca sumă cuvenită salariaților, din categoria ”veniturilor din alte surse”, impozabilă doar cu cota de impozit de 10% și fără plata de contribuții sociale. În plus, legea interzice în mod expres reclasificarea bacșișului în venituri de natură salarială.

Actul normativ mai precizează că bacșișul nu reprezintă o livrare de bunuri sau o prestare de servicii din perspectiva TVA, astfel că nu se va colecta TVA pentru această sumă.

Dacă bacșișul este achitat de un alt operator economic, acesta se va înregistra în contabilitate pe seama cheltuielilor de protocol și va avea tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de protocol, în limita nivelului de deductibilitate stabilit în Codul fiscal. Este interesant de remarcat această încadrare din punct de vedere contabil și fiscal, având în vedere că nu există o definiție a cheltuielilor de protocol în Codul fiscal, iar în inspecțiile fiscale nu sunt rare cazurile în care organele fiscale contestă deductibilitatea cheltuielilor reprezentând serviciile de restaurant ce se încadrează în limita prevăzută de Codul fiscal pentru cheltuielile de protocol.

Procedurile de lucru ce trebuie implementate de companii

Înainte de emiterea bonului fiscal, se va înmâna clientului o notă de plată, iar clientul decide valoarea bacșișului, fie sub formă de procent (între 0% și 15% din valoarea consumației), fie în sumă fixă (orice sumă vrea să acorde ca bacșiș, chiar dacă aceasta este mai mare decât 15% din valoarea consumației).

Ulterior, se emite bonul fiscal în care trebuie menționată, pe lângă bunurile achiziționate, și valoarea bacșișului.

Practic, din moment ce bacșișul trebuie să fie evidențiat distinct pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate, el trebuie introdus în baza de date a caselor de marcat sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”. În cazul în care un client nu oferă bacșiș, această poziție poate să nu mai apară înscrisă pe bonul fiscal.

Dacă clientul solicită o factură pentru bunurile/serviciile achiziționate și s-a achitat o sumă sub formă de bacșiș, atunci se va menționa pe o poziție distinctă în factură și valoarea bacșișului.

Angajatorii au obligația să țină evidența bacșișurilor și să stabilească sumele ce se cuvin individual, fiecărui salariat.

Obligații declarative ale companiilor legate de bacșiș

Impozitul de 10% reținut din bacșișurile salariaților se achită și se declară până pe data de 25 a lunii următoare, prin declarația 100. În plus, companiile vor mai trebuie să declare bacșișurile și prin formularul 205 (declarația privind venitul și impozitul realizat de persoane fizice), care se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie din anul următor celui de referință.

Ca un exemplu, pentru bacșișul distribuit salariaților în luna ianuarie 2023, angajatorul va întocmi Declarația 100 pe luna ianuarie pe care o va depune până la 25 februarie 2023, tot atunci fiind și termenul pentru plata impozitului de 10%.

Ulterior, până în 29 februarie 2024, angajatorul va mai depune și Declarația 205 aferentă (pentru tot anul 2023), unde va evidenția impozitul reținut pentru fiecare salariat, identificat prin CNP.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts