2022 An important year for the logistics industry

2022 – An important year for the logistics industry

2022 – An important year for the logistics industry

Considering the latest highway sections opened in 2021, a road infrastructure corridor is created by means of which major urban centers such as Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu Mureș and Alba-Iulia are connected via operational segments to A1, A3 and A10 highways.

In this context, the development of the logistics industry will continue to have a positive trend directly influenced by the extension of the highway system. The more rapid and direct access permitted by the highway connection between various geographical areas will only increase the attractiveness of certain locations close to the main cities in the Northern-Western area of Romania. This makes several areas outside Bucharest become more interesting for the developers, areas which, not so long ago, were not envisaged for investment.

Consequently, we cannot rule out a sustained increase in the sale price for properties located outside the built-up area which are adjacent to such highway sections.

On the other hand, the logistics developers are not willing to pay such price without carefully considering the actual terms. Developers are usually interested to purchase only when the properties were included in the built-up area before the acquisition, mostly by promoting a Zonal Urban Plan (PUZ) for the investment.

The local authorities have an enhanced role in the approval of the PUZ proposals and a balance should be maintained. On the one hand, the framework for PUZ promotion in a reasonable period of time should be ensured so as to keep the developers interested in such investments (without undue delays). On the other hand, the local authorities should ensure the lawfulness and the quality of the PUZ approval process, in particular by taking care to abide by the environmental protection standards.

It remains to be seen how will the authorities and the developers handle these issues, but the signals are positive. The year 2022 is truly important for the logistics industry.

2022 – Un an important pentru sectorul logistic

Având în vedere recentele deschideri de segmente de autostradă din 2021, se realizează un culoar de infrastructură rutieră prin care puternicele centre urbane precum Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu Mureș și Alba-Iulia sunt conectate prin secțiuni în exploatare din autostrăzile A1, A3 și A10.

În acest context, evoluția sectorului logistic va continua să aibă o dinamică pozitivă, direct influențată de extinderea sistemului de autostrăzi. Accesul mai rapid și direct conferit de conexiunea la autostradă între diferite zone geografice nu va face decât să crească atractivitatea unor locații din proximitatea marilor orașe din zona de nord-vest a României. Devin astfel interesante pentru dezvoltatori mai multe zone din afara Bucureștiului care, până nu demult, nu apăreau pe radarul lor de investiții.

În efect de domino nu putem exclude o creștere susținută a prețului de vânzare pentru imobilele din extravilan agricol aflate în proximitatea acestor secțiuni de autostradă.

Pe de altă parte, dezvoltatorii de spații logistice nu sunt dispuși în general să plătească acest preț în orice condiții. Dezvoltatorii sunt de obicei interesați de achiziție doar în măsura în care prealabil achiziției, imobilele au fost introduse în intravilan, în principiu prin promovarea unui PUZ pentru realizarea investiției.

Rolul autorităților locale în aprobarea propunerilor de PUZ este sporit și ar trebui să mențină un echilibru. Pe de o parte ar trebui să asigure cadrul promovării PUZ-urilor într-un termen rezonabil care să susțină interesul dezvoltatorilor pentru aceste investiții (fără întârzieri inutile). Pe de altă parte, autoritățile locale ar trebui să asigure legalitatea și calitatea procesului de adoptare PUZ, în special prin grija pentru asigurarea standardelor de protecție a mediului.

Cum vor gestiona autoritățile și dezvoltatorii aceste elemente rămâne de văzut – dar semnalele sunt pozitive. 2022 se prefigurează ca un an cu adevărat important pentru sectorul logistic.

Share on LinkedIn
Related Posts