Cronos control action to prevent and combat evasion from declaring and taxing work

Cronos control action to prevent and combat evasion from declaring and taxing work

Cronos control action to prevent and combat evasion from declaring and taxing work

On the 29th of March 2022, the Communication, Public Relations and Mass Media Service of ANAF issued a statement announcing a joint action of the General Directorate for Fiscal Anti-Fraud within the National Agency for Fiscal Administration, together with the Labor Inspectorate  – Cronos control action to prevent and combat evasion from declaring and taxing work, in order to ensure, to all employees in Romania, access to the protection provided by social legislation (health, pensions, unemployment, insurance in case of accidents at work) and labor law.

The controls cover both undeclared work, without legal forms, and cases of work in which the real level of payment is under that declared or partially declared, which involves either concluding full-time employment contracts with the guaranteed minimum wage or concluding employment contracts with part-time work, while, in reality, full-time work is done, but with payment without taxing the difference in money up to the actual, higher salary.

The control will focus on companies specializing in areas such as construction and related services, HORECA, car services, transportation, guarding and protection, beauty and body care, catering, trade, cleaning services, etc.

The joint controls of these institutions will be carried out throughout the period of PNRR and aim to ensure employees the access to social security systems and other social protection instruments.

 

Acțiunea de control Cronos pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii

În data de 29 martie 2022 a fost emis de către Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass Media din ANAF un comunicat prin care se anunță o acțiune comună a Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Inspecția Muncii (IM) – Acțiunea de control Cronos pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii, în scopul asigurării, tuturor angajaților din România, a accesului la protecția conferită de legislația socială (sănătate, pensii, șomaj, asigurări în caz de accidente de muncă) și de legislația muncii.

Controalele vizează atât munca ”la negru”, fără forme legale, cât și cazuri de muncă în care nivelul real de salarizare este sub declarat sau declarat parțial, care presupun fie încheierea contractelor de muncă cu normă întreagă cu salariul minim garantat, fie încheierea contractelor de muncă cu timp parțial, în timp ce, în realitate, se realizează normă întreagă, dar cu plata fără fiscalizarea diferenței de bani până la salariul real, mai mare.

Vor fi vizate în special firme specializate în domenii precum construcții și servicii conexe, HORECA, întreținerea și repararea autovehiculelor, transport, gardă și protecție, înfrumusețare și întreținere corporală, alimentație publică, comerț, servicii de curățenie ș.a.

Controalele comune ale IM și DGAF-ANAF se vor derula pe întreaga perioadă a PNRR și au vedere asigurarea accesului angajatului la sistemele de asigurare socială și alte instrumente de protecție socială.

Share on LinkedIn
Related Posts