Informare privind Legea 301 / 2022

Informare privind Legea 301 / 2022

Informare privind Legea 301 / 2022

 

În data de 17 noiembrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Actul normativ definește clar locuințele care în momentul livrării pot fi locuite ca atare, în vederea aplicării cotei reduse de TVA de 5% conform art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, acestea fiind locuințele care la data livrării îndeplinesc următoarele condiții:

– deținătorii acestora au acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;
– au acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere;
– sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente și gradul de finisare la data livrării.

Actul normativ a intrat în vigoare în data de 20 noiembrie 2022.

Notification on Law 301 / 2022

 

On the 17th of November 2022 Law no. 301/2022 for the approval of the Government Emergency Ordinance no. 31/2019 regarding the granting of fiscal facilities and for the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Tax Code, for the supplementation of the Government Emergency Ordinance no. 11/2018 for the adoption of certain budgetary measures and for the amendment of the Framework Law no. 153/2017 regarding the salary of staff paid from public funds was published in the Official Gazette.

The normative act clearly defines the dwellings that, at the time of delivery, can be lived in as such, for the purpose of the application of the reduced VAT rate of 5%, in accordance with the provisions of art. 291 para (3) letter c) point 3 of the Tax Code, these being the dwellings that on the date of delivery meet the following conditions:

– their holders have free individual access to the living space, without disturbing the possession and exclusive use of the space owned by another person or family;
– they have access to electricity and drinking water, controlled disposal of waste water and household waste;
– are made up of at least one space for rest, one space for food preparation and a bathroom, regardless of the existing equipment and degree of finishing at the time of delivery.

The normative act entered into force on the 20th of November 2022.

Share on LinkedIn
Related Posts