Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

 

În data de 24 mai 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile.

Prin actul normativ se aduc modificări importante cu privire la documentele financiar-contabile, astfel:

Devine obligatorie reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilității;

• Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii;

• S-a adăugat faptul că documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viată mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora, și pentru persoanele care țin contabilitatea în partidă simplă;

Sunt abrogate toate celelalte prevederi referitoare la alte perioade minime de păstrare în arhivă a documentelor financiar-contabile.

Order no. 1447/2023 for the amendment and supplementing of some regulations regarding financial-accounting documents

 

On the 24th of May 2023, Order no. 1447/2023 for the amendment and supplementing of some regulations regarding financial-accounting documents was published in the Official Gazette.

The normative act introduces important changes regarding the financial-accounting documents, as follows:

The reconstitution of lost, stolen or destroyed financial-accounting documents, which are within the retention period provided by the accounting law, becomes mandatory;

• Mandatory accounting records and supporting documents that are the basis of financial accounting records are kept in the archive for 5 years calculated from the 1st of July of the year following the end of the financial year in which they were drawn up, including for payroll;

• Another provision was added, according to which the supporting documents attesting the provenance of goods with a lifespan of more than 5 years are kept for the period corresponding to their useful life are also applicable for entities using single entry bookkeeping;

All other provisions relating to other minimum periods for keeping financial-accounting documents in the archive are repealed.

Share on LinkedIn
Related Posts