Societățile românești, care au în structura lor entități înregistrate în țările de risc, au obligația de a depune la Registrul Comerțului declarația anuală în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării situațiilor financiare

Societățile românești, care au în structura lor entități înregistrate în țările de risc, au obligația de a depune la Registrul Comerțului declarația anuală în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării situațiilor financiare

Societățile românești, care au în structura lor entități înregistrate în țările de risc, au obligația de a depune la Registrul Comerțului declarația anuală în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării situațiilor financiare

 

Societățile românești care au în structura lor (până la identificarea ultimelor persoane fizice – indiferent dacă acestea se califică sau nu ca beneficiari reali) entități înregistrate în țările de risc, au obligaţia de a depune declarația anuală privind beneficiarii reali. Astfel, acționarii/asociații unei societăți românești își vor analiza propria structură a acționariatului (inclusiv entitățile intermediare) până la identificarea persoanelor fizice. Subliniem că nu are importanță dacă entitatea intermediară respectivă deține sau nu mai mult de 25%. Țările de risc sunt incluse în listele actualizate aprobate de către organismele internaționale relevante.

În contextul actual, în cazul în care sunt identificate entități din țările de risc în structura acționariatului, societatea românească trebuie să depună la Registrul Comerțului declarația anuală în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării situațiilor financiare (respectiv de la data aprobării situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților).

Informațiile de mai sus sunt prevăzute la art. 56 alin. 1 indice 3 din Legea nr. 129/2019.

Romanian companies that have in their structure entities registered in the risk countries, have the obligation to submit the annual declaration to the Trade Registry within 15 calendar days from the date of approval of the financial statements

 

The Romanian companies that have in their structure (until the identification of the last natural persons – irrespective if they qualify or not as beneficial owners) entities registered in the risk countries, have the obligation to submit the annual declaration regarding beneficial owners. Thus, the shareholders of a Romanian company will analyze their own shareholding structure (including the intermediary entities) until identifying the natural persons. We stress that it does not matter whether the intermediary entity in question owns more than 25% or not. The risk countries are included in the updated lists approved by the relevant international bodies.

In the current context, if entities from the risk countries in the shareholding chain are identified, the Romanian company must submit the annual declaration to the Trade Registry within 15 calendar days as from the approval date of the financial statements (i.e., as from the approval date of the financial statements by the General Meeting of the Shareholders).

The above information is regulated under Art. 56 para. 1 index 3 of Law no. 129/2019.

Share on LinkedIn
Related Posts