Amânarea ratelor la credite: ce condiții trebuie bifeze companiile pentru a putea cere suspendarea creditelor până la nouă luni

Amânarea ratelor la credite: ce condiții trebuie să bifeze companiile pentru a putea cere suspendarea creditelor până la nouă luni

Amânarea ratelor la credite: ce condiții trebuie să bifeze companiile pentru a putea cere suspendarea creditelor până la nouă luni

Guvernul a reglementat un mecanism nou, prin care companiile afectate de războiul din Ucraina pot solicita amânarea ratelor la credite cu până la nouă luni. Măsura va fi accesibilă pentru toate împrumuturile contractate până în 30 aprilie 2022 inclusiv, dar nu se va putea aplica și pentru creditele de tip revolving, linii de creditare sau carduri de credit.

Posibilitatea de amânarea a ratelor la credite a fost reglementată prin OUG 90/2022[1], publicată în 29 iunie 2022, care stabilește un mecanism prin care obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum nouă luni.

Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut la bănci și instituții financiare nebancare. Măsura va fi disponibilă doar în cazul creditelor care nu au înregistrat restanțe la plata creditelor în ultimele șase luni.

Pentru a beneficia de amânare, companiile trebuie să facă o cerere către instituția creditoare și să dovedească îndeplinirea anumitor condiții, printre care: să nu fie în procedura insolvenței, să nu fie executate silit de alți creditori, să nu aibă incidente de plată în legătură cu bilete la ordin sau cecuri.

De asemenea, companiile solicitante vor trebui să prezinte declarații pe propria răspundere din care să reiasă scăderea cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele trei luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021 (sau, în cazul celor nou-înființați, prin raportare la media rezultatelor de la înființare).

În plus, ele vor trebui să mai declare și că nu vor distribui și achita dividende, și că nu vor acorda sau rambursa credite către acționari.

Cum se amână ratele și ce se întâmplă cu dobânzile

Pentru a beneficia de suspendarea ratelor, debitorii trebuie să transmită creditorilor o solicitare în acest sens, în termen de 30 de zile de la data de 29 iulie 2022 – data la care BNR a emis reglementările privind raportarea creditelor ce fac obiectul ordonanței de urgență.

Potrivit normelor de aplicare a ordonanței de urgență (publicate în data de 29 iulie 2022), amânarea ratelor va fi permisă doar pentru creditele acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, pentru care finalul de rambursare a creditului are loc după data solicitării amânării ratelor. De asemenea, creditele pentru care se solicită amânarea ratelor nu trebuie să fie credite din categoria revolving și nici credite de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont și al liniilor de credit acordate persoanelor fizice și juridice.

Companiile care vor să beneficieze de această măsură trebuie să îndeplinească în mod cumulativ mai multe condiții, potrivit normelor aprobate de Guvern:

– reprezentantul legal trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să reiasă scăderea, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, cu minimum 25% a mediei rezultatelor nete contabile lunare pe ultimele trei luni anterioare solicitării amânării ratelor, față de perioada similară din 2021 (pentru companiile nou înființate, raportarea se va face la media rezultatelor de la înființare);

– reprezentantul legal trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că persoana juridică nu va distribui/ plăti dividende pe perioada amânării ratelor, precum și că nu va acorda sau rambursa credite către acționari. Prin excepție, întreprinderile publice (definite de OUG 109/2011) vor putea distribui/plăti dividende în această perioadă;

– nu înregistrează incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele șase luni anterioare datei solicitării;

– nu se află în insolvență la data solicitării, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, și nici nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor, nu beneficiază de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor cu un creditor în ultimele trei luni;

– nu înregistrează un nivel al activului net sub jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor fiscale de la finalul lui 2021;

– prezintă acordul codebitorilor, garanților și fideiusorilor (în cazul creditelor acordate cu garanții guvernamentale, acordul statului va fi implicit);

– nu au înregistrat restanțe în ultimele șase luni și nici la data solicitării amânării ratelor.

Creditele vor putea fi prelungite cu echivalentul perioadei în care plata ratelor a fost suspendată, iar dobânda aferentă perioadei de suspendare se va calcula potrivit prevederilor contractului de credit, urmând ca plata să se facă eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu prima lună după terminarea perioadei de amânare.

Pentru a beneficia de amânarea ratelor la credite, companiile trebuie să facă o solicitare către creditor, însoțită de toată documentația cerută de legislație, în cel mult 30 de zile de la definitivarea cadrului legal secundar aferent OUG 90/2022. Instituția creditoare este obligată să analizeze cererea de amânare și să ofere un răspuns scris, de aprobare sau respingere a solicitării, în cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea cererii.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts