Mecanismul Kurzarbeit, măsură de sprijin și pentru angajatorii care înregistrează scăderi ale producției

Mecanismul Kurzarbeit, măsură de sprijin și pentru angajatorii care înregistrează scăderi ale producției

Mecanismul Kurzarbeit, măsură de sprijin și pentru angajatorii care înregistrează scăderi ale producției

 

Mecanismul Kurzarbeit poate fi aplicat până la finalul acestui an și de către angajatorii care se confruntă cu scăderi de producție, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 73/ 2022 (“OUG 73/ 2022”).

Această măsură de sprijin a fost introdusă ca urmare a crizei economice de la nivel internațional, generată de creșterea inflației și de scăderea puterii de cumpărare, dar și în contextul conflictului armat din Ucraina. Până pe 8 iunie 2022, măsura era disponibilă exclusiv societăților care se confruntau cu reduceri ale cifrei de afaceri.

Prin mecanismul Kurzarbeit, angajatorii care se confruntă cu scăderi ale cifrei de afaceri sau ale producției pot decide reducerea programului de muncă a salariaților și pot primi de la stat pentru fiecare angajat cu norma redusă un sprijin financiar de 75% din salariul de bază brut al angajaților, aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Prin OUG 73/2022, mecanismul Kurzabeit a fost extins astfel încât, până la 31 decembrie 2022, să poată fi aplicat și de către angajatorii care se confruntă cu scăderea producției cu cel puțin 10% față de luna similară din 2019 sau media lunară a cifrei de afaceri din 2019.

Pentru angajatorii înființați în perioada 1 ianuarie — 15 martie 2020 și care au cel puțin un angajat, diminuarea producției se raportează la producția realizată din luna anterioară aplicării mecanismului Kurzarbeit.

Pe lângă cele menționate anterior, angajatorii care se confruntă cu scăderi ale producției trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și angajatorii care primesc decontări Kurzarbeit, pentru că înregistrează reduceri ale cifrei de afaceri:

– măsura de reducere a timpului de lucru trebuie să vizeze cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

– angajatorii pot reduce timpul de lucru cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară a salariaților, prevăzută în contractul individual de muncă;

– reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice (începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii);

– decizia de reducere a timpului de lucru trebuie emisă de angajator și comunicată salariaților cu cel puțin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii. Prin excepție, comunicarea acestei decizii către salariat se face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru.

Pentru solicitarea decontării, angajatorii care înregistrează scăderi ale producției trebuie să depună mai multe documente la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, printre care și o declarație pe proprie răspundere. Modelul acestei declarații a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 964/2022.

Celelalte documente, care trebuie depuse pe lângă declarația pe propria răspundere, sunt aceleași ca și la angajatorii care solicită decontări Kurzarbeit ca urmare a reducerii cifrei de afaceri:

– copie a deciziei privind reducerea timpului de lucru și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților;

– copia acordului încheiat cu organizațiile sindicale sau, după caz, dovada informării salariaților, acolo unde nu există organizație sindicală;

– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația Kurzarbeit;

– copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației de 75% din salariul de bază brut lunar aferentă orelor de reducere a programului de lucru.

Cum funcționează pe scurt mecanismul Kurzarbeit?

La data plății salariului, angajatorul plătește din propriul său buget de cheltuieli salariale atât salariul aferent orelor muncite efectiv de salariat în luna respectivă (în cuantum de 100%), cât și indemnizația Kurzarbeit de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Ulterior, angajatorul depune la agențiile teritoriale de muncă documentele necesare pentru a solicita de la stat decontarea indemnizațiilor de Kurzarbeit (plătite deja salariaților pentru orele de reducere a programului de lucru).

Dacă documentele sunt întocmite corespunzător, iar condițiile legale sunt îndeplinite, agențiile competente emit o decizie de decontare, urmând ca, în cel mult cinci zile de la acest moment, indemnizația să fie transferată în conturile bancare deschise de angajatori.

Pentru salariile și indemnizațiile acordate salariaților pe durata aplicării mecanismului Kurzarbeit, angajatorii datorează contribuția asiguratorie pentru muncă și trebuie să rețină impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii.

Articol apărut în Bursa.ro

Share on LinkedIn
Related Posts