Legea avertizorilor de integritate: Canalele interne de raportare devin obligatorii până la final de an pentru toate companiile cu peste 50 de salariați

Legea avertizorilor de integritate: Canalele interne de raportare devin obligatorii până la final de an pentru toate companiile cu peste 50 de salariați

Legea avertizorilor de integritate: Canalele interne de raportare devin obligatorii până la final de an pentru toate companiile cu peste 50 de salariați

 

Deși adoptată în decembrie 2022 și intrată în vigoare în cea mai mare parte a sa tot atunci, Legea avertizorilor de integritate include și câteva componente pentru care a fost prevăzută o aplicare etapizată. Este cazul obligației de a avea canale interne de raportare, care devine efectivă doar de la jumătatea lunii decembrie pentru companiile cu un număr de salariați cuprins între 50 și 250. Companiile mai mari, cu peste 250 de salariați, au avut această obligație încă de la intrarea în vigoare a legii, cele mai mici fiind singurele care au avut mai mult timp la dispoziție pentru a se conforma acestei noi obligații.

În linii mari, Legea avertizorilor de integritate obligă companiile cu peste 50 de salariați, similar obligației existente deja pentru cele cu peste 250 de angajați, să stabilească o procedură clară de raportare internă, inclusiv modalități de gestionare a raportărilor, desemnarea unui responsabil, informarea avertizorului și conducerea companiei despre progresul și soluționarea raportărilor, precum și asigurarea accesibilității și confidențialității canalelor de raportare. În cazul încălcărilor raportate, procedurile trebuie să includă opțiuni pentru soluționare sau clasare, în funcție de gravitatea și natura încălcării.

Aceste obligații intră în vigoare din 17 decembrie 2023, iar companiile care nu își pun la punct astfel de canale interne de raportare riscă sancțiuni semnificative, amenzile fiind cuprinse între 3.000 și 30.000 de lei.

Implementarea obligației se poate face în mai multe moduri, iar legea nu impune companiilor o modalitate anume. Astfel, raportările încălcărilor legii pot fi efectuate în diverse moduri: în formă scrisă (pe suport de hârtie sau electronic), telefonic sau vocal prin mesagerie, sau direct, într-un cadru față în față. Totuși, indiferent de modalitatea de implementare aleasă, companiile trebuie să se asigure că procesul respectă anumite elemente considerate imperioase de legislație: modul de gestionare a raportărilor trebuie făcut într-un mod care să asigure confidențialitatea identității avertizorului și a terțelor părți implicate, fiind de asemenea interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor. În plus, este esențial să confirme primirea raportării în cel mult 7 zile, iar avertizorul trebuie informat despre stadiul acțiunilor în termen de 3 luni de la primirea raportării făcute.

Totodată, companiile trebuie să asigure că există cel puțin un mijloc de raportare accesibil în orice moment și să păstreze un registru al raportărilor, menținând confidențialitatea informațiilor din el. Mai mult, entitățile sunt obligate să informeze atât conducerea, cât și avertizorul despre soluționarea raportării și să ofere informații clare privind procedurile de raportare externă.

În cazul utilizării unui canal de raportare telefonic, conversațiile trebuie documentate printr-un proces-verbal de transcriere, cu acordul avertizorului, iar dacă avertizorul refuză transcrierea sau înregistrarea, raportarea trebuie să se facă în scris. În situații unde raportarea se face față în față, se întocmește un proces-verbal certificat prin semnătura avertizorului.

Dincolo de stabilirea unor canale propriu-zise de raportare, companiile cu peste 50 de salariați sunt obligate să stabilească și proceduri detaliate pentru gestionarea raportărilor. Acestea includ metode de primire a raportărilor care protejează confidențialitatea, confirmarea primirii raportărilor, desemnarea unui responsabil pentru managementul raportărilor, acțiuni subsecvente și informarea avertizorului despre stadiul și soluționarea raportării.

De asemenea, alături de canalele de raportare, este necesară desemnarea unei persoane, unui compartiment sau unui terț cu atribuții specifice legate de primirea și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și independență.

Entitățile sunt responsabile pentru asigurarea confidențialității identității avertizorului și împiedicarea accesului neautorizat la informații, sub sancțiunea unor amenzi considerabile.

Pentru o implementare mai lină a obligațiilor, legea oferă chiar și posibilitatea ca entitățile mai mici să se grupeze și să partajeze resurse în ceea ce privește primirea și gestionarea raportărilor, o facilitate importantă pentru companiile cu resurse limitate.

Vă reamintim că, potrivit Legii nr. 361/2022, avertizorul în interes public este definit ca o persoană fizică care raportează sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, obținute în context profesional. Această categorie include lucrătorii, candidații, foștii angajați, voluntarii și orice alte persoane implicate într-un context profesional.
Încălcările legii ce pot fi raportate vizează aproape orice fel nerespectare a dispozițiilor legale, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene, incluzând abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni. Avertizorii pot alege între canalele interne de raportare ale entităților și cele externe, oferite de autoritățile competente, cum ar fi Agenția Națională de Integritate. Autoritatea a implementat deja un astfel un canal public de raportare, accesibil prin mai multe modalități: online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/), prin e-mail (la adresa avertizari@integritate.eu), telefonic (la numărul 0372.069.869), prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI, personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

Legea permite, de asemenea, raportările publice, dar avertizorul este protejat în această situație doar dacă a raportat inițial intern sau extern și nu s-au luat măsuri adecvate. Divulgarea publică se poate face prin presă, organizații profesionale, sindicate, ONG-uri, comisii parlamentare sau orice alt mijloc de comunicare în spațiul public.

 


 

Articol apărut pe Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts