REVISAL, accesibil salariaților din 2025. Procedura de acces a fost publicată, dar este necesară și modificarea platformei

REVISAL, accesibil salariaților din 2025. Procedura de acces a fost publicată, dar este necesară și modificarea platformei

REVISAL, accesibil salariaților din 2025. Procedura de acces a fost publicată, dar este necesară și modificarea platformei

 

Guvernul a publicat procedura prin care salariații vor putea, începând din 2025, să acceseze online REVISAL, sistemul național unde apar informații complete despre toate contractele de muncă din România. În acest fel, orice angajat își va putea consulta direct datele personale care privesc raporturile de muncă în derulare sau cele încheiate și își va putea obține singur extrase cu informațiile referitoare la vechimea în muncă sau specialitate. Totuși, deși ar fi trebuit să elimine implicarea angajatorilor în obținerea adeverințelor de vechime ale salariaților, noua procedură va obliga și mai departe ca informațiile obținute de salariați să fie asumate de angajatori prin semnarea lor.

Procedura publicată de Guvern pune în aplicare Legea nr. 144/2022, intrată în vigoare în luna mai, care a reglementat în premieră dreptul angajaților și foștilor angajați să consulte Registrul de Evidență a Salariaților. Acest sistem, care centralizează datele tuturor contractelor de muncă din România, este accesibil momentan doar angajatorilor și autorităților, or Legea nr. 144/2022 a permis ca și angajații să obțină acces la el, astfel încât să își poată tipări singuri informațiile referitoare la vechimea lor în muncă și în specialitate.

Cadrul legal anterior nu permitea angajaților un acces direct la informațiile lor de muncă, iar pentru a putea obține un extras din registrul de evidență al salariaților cu datele lor, cu care să își poată dovedi vechimea, spre exemplu, angajații depindeau fie de angajatori, fie de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în ambele situații, extrasul fiind emis doar în urma depunerii unei cereri scrise, ce se soluționează în termen de 15 zile.

Salariații își vor putea descărca singuri informațiile de vechime, dar ele vor trebui semnate în continuare și de angajatori

Guvernul a publicat HG nr. 1164/2022, prin care a aprobat procedura de acces online a salariaților în REVISAL, iar ea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

Conform acestei Hotărâri de Guvern, pentru a accesa online REVISAL, salariații trebuie să obțină un nume de utilizator și o parolă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Acestea se vor putea solicita fie personal, fie prin e-mail, prin depunerea unei solicitări scrise, însoțite de cartea de identitate a solicitantului.

Accesul salariaților la datele online va fi permis doar asupra propriilor date, iar ei își vor putea vizualiza, descărca, tipări și genera online un extras cu acele informații.

Extrasul tipărit va putea fi folosit de angajați pentru a-și dovedi vechimea în muncă, însă va fi obligatoriu ca documentul să fie asumat de angajator, astfel că acesta va trebui să semneze extrasul fie olograf, fie printr-o semnătură electronică calificată.

Deși fusese gândită inițial ca o modalitate de a permite un acces mai direct al salariaților la informațiile despre vechimea lor în muncă, prin această prevedere Guvernul schimbă destul de mult sensul reglementării inițiale, pentru că tot angajatorul este cel care va trebui să confirme datele obținute de salariat din REVISAL.

Procedura nu este suficientă, fiind necesară și schimbarea platformei REVISAL

Modul actual de organizare a REVISAL necesită ample modificări pentru ca accesul salariaților în acest sistem să fie posibil. În prezent, nu există o platformă centralizată, gestionată de autoritățile de muncă, care să permită accesul terților în baza de date cu informațiile tuturor salariaților din România, ci fiecare angajator își organizează singur, prin intermediul unei aplicații tehnice create de Inspecția Muncii, registrul de evidență al salariaților.

Aplicația este instalată exclusiv pe dispozitivele angajatorilor, iar aceștia actualizează local toate informațiile despre salariați și abia ulterior transmit datele și către Inspecția Muncii printr-o platformă dedicată.

Pe structura actuală de funcționare a REVISAL, nici măcar angajatorii nu pot vizualiza, altundeva decât pe propriile lor dispozitive, registrul de evidență a salariaților, neexistând o platformă integrată și centralizată la nivel național, unde firmele să poată consulta datele din registrele transmise.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat un proiect amplu de digitalizare pentru Inspecția Muncii ce vizează Registrul general de evidență a salariaților, iar digitalizarea ar urma să înceapă în 2023 și să fie implementată etapizat pe durata a doi ani, până în 2024.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts