Facilităţi salariale în domeniul agricol-alimentar: De la 1 iunie, o nouă categorie de salariaţi beneficiază de tratament fiscal preferenţial

Facilităţi salariale în domeniul agricol-alimentar: De la 1 iunie, o nouă categorie de salariaţi beneficiază de tratament fiscal preferenţial

Facilităţi salariale în domeniul agricol-alimentar: De la 1 iunie, o nouă categorie de salariaţi beneficiază de tratament fiscal preferenţial

Toţi angajatorii care activează în sectorul agricol şi cel alimentar au fost obligaţi, de la 1 iunie, să majoreze salariile minime ale tuturor angajaţilor la 3.000 de lei. Majorarea trebuie aplicată până la 31 decembrie 2028 inclusiv, iar companiile din aceste industrii pot beneficia, tot începând din iunie, şi de o serie de taxe salariale reduse, pe o schemă similară cu cea aplicabilă în domeniul construcţiilor, însă aceste facilităţi fiscale nu se vor acorda tuturor angajatorilor, ci numai celor care îndeplinesc lunar o serie de condiţii.

Noutăţile sunt cuprinse în Legea nr. 135/2022, care a fost publicată la jumătatea lunii mai, şi se aplică începând cu data de 1 iunie.

Pe de-o parte, actul normativ impune tuturor companiilor din agricultură şi domeniul alimentar să majoreze toate salariile minime la valoarea de 3.000 de lei brut, fără a include indemnizaţiile, sporurile sau alte adaosuri (cum ar fi, spre exemplu, tichetele de masă sau cele cadou ori decontări de alte cheltuieli).

Majorarea trebuie acordată de la 1 iunie şi până în 31 decembrie 2028, fiind aplicabilă tuturor contractelor de muncă (existente şi viitoare), atât pentru angajaţii cu normă întreagă, cât şi pentru cei cu norme parţiale de lucru, şi indiferent de posturile pe care aceştia le ocupă. Mai mult chiar, salariile trebuie majorate în toate companiile care au coduri CAEN aferente domeniilor agricol şi alimentar, chiar dacă ele nu îşi desfăşoară activitatea principală în aceste industrii.

În plus, şi remuneraţia minimă la care au dreptul zilierii care activează în aceste domenii va fi raportată tot la valoarea majorată de 3.000 de lei brut, şi nu la valoarea salariului minim general de 2.550 de lei, după cum a confirmat chiar Inspecţia Muncii într-un anunţ publicat în cursul lunii mai. Practic, nu doar salariaţii, ci şi zilierii din aceste domenii vor trebui să primească pentru fiecare oră de muncă 17,928 lei (faţă de 15,239 lei/oră, cât primesc zilierii care lucrează în orice alte domenii unde acest tip de activitate ocazională este permisă).

Salariul minim este obligatoriu în sectorul agro-alimentar, dar facilităţile fiscale, doar opţionale

Legea nr. 135/2022 introduce şi o serie de scutiri de taxe, similar cu scutirile aplicabile în sectorul construcţiilor, pentru angajaţii care lucrează în agricultură şi în industria alimentară:

• scutirea de impozitul pe venit, în cotă de 10%;
• scutirea de contribuţia la sănătate, în cotă de 10% ;
• reducerea contribuţiei la pensii, de la 25% la 21,25%, reducerea de 3,75% fiind fix partea care merge la pilonul II de pensie;
• reducerea contribuţiei asiguratorii pentru muncă, de la 2,25% la 0,3375%.

Scutirile de taxe se acordă pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor care se află în intervalul 3.000 – 30.000 de lei, urmând ca partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei să nu beneficieze de facilităţi fiscale.

În timp ce majorarea salariilor minime este obligatorie în agricultură şi industria alimentară, aplicarea facilităţilor fiscale va fi implementată doar de la caz la caz companiilor din aceste industrii, pentru că, pentru a beneficia de reducerile de taxe, angajatorii vor trebui să îndeplinească cumulativ două condiţii esenţiale:

1. Să desfăşoare activitate pe teritoriul României pe unul dintre codurile CAEN stabilite de Legea nr. 135/2022 – cod CAEN 10: industria alimentară sau codul CAEN 01: agricultură, vânătoare şi servicii anexe (cu subclasele: 011 cultivarea plantelor nepermanente; 012 cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 cultivarea plantelor pentru înmulţire; 014 creşterea animalelor; 015 activităţi în ferme mixte; 016 activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare).

2. Să realizeze cel puţin 80% din cifra de afaceri totală (care va cuprinde inclusiv producţia realizată si nefacturată) dintr-o activitate din codurile CAEN menţionate anterior. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/ înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Modul în care se va aplica schema de reduceri de taxe în sectorul agro-alimentar va fi detaliată printr-un ordin de ministru care ar trebui să fie publicat în perioada următoare. Procedura ar urma, foarte probabil, să fie similară celei existente pentru sectorul construcţiilor, acolo unde există deja de câţiva ani o schemă funcţională cu aceleaşi tipuri de facilităţi.

Totuşi, noile măsuri din Legea nr. 135/2022 sunt discutabile şi de neînţeles, având în vedere că Guvernul României şi-a asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă că va reduce treptat multe dintre facilităţile fiscale aplicabile în prezent, cele din domeniul construcţiilor fiind vizate în mod expres.

Disputa legată de tratamentul fiscal preferenţial de care beneficiază anumiţi angajaţi s-a acutizat în ultimii ani, în condiţiile în care există diferenţe tot mai mari între salariaţi. În loc să aibă loc o omogenizare, astfel încât toţi angajaţii şi toate companiile să plătească aceleaşi taxe şi impozite, legislaţia din ultimii ani arată se creează tot mai multe excepţii, numărul categoriilor de salariaţi care primesc facilităţi salariale prin legi speciale fiind în creştere, ceea ce distorsionează piaţa muncii şi pune o presiune tot mai mare pe bugetul de stat.

Sursă articol: bursa.ro

Share on LinkedIn
Related Posts