Noutăți legislative pentru companii Cele mai importante 5 acte normative publicate în luna martie

Noutăți legislative pentru companii – Cele mai importante 5 acte normative publicate în luna martie

Noutăți legislative pentru companii – Cele mai importante 5 acte normative publicate în luna martie

Luna martie a adus mai multe noutăți legislative importante pentru companii, ele vizând, printre altele, o amnistie fiscală pentru diurnele recalificate de ANAF după 1 iulie 2015, o plafonare de prețuri la energia electrică și gaze naturale care va opera timp de 12 luni, dar și două modificări de impact în zona administrării fiscale: un nou formular pentru raportarea profitului de anul trecut și clarificări ce țin de depunerea fișierului SAF-T, conform unui comunicat remis redacției.

 1. Amnistie pentru diurnele reîncadrate de ANAF ca venituri salariale
  Legea nr. 72/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 315, din 31 martie, prevede anularea obligațiilor stabilite de organele fiscale ca urmare a reîncadrării indemnizațiilor acordate pentru delegarea/detașarea angajaților sau pentru desfășurarea activității pe teritoriul altei țări, în venituri de natură salarială, fiind vizate reîncadrările efectuate de ANAF în perioada 1 iulie 2015 – 3 aprilie 2022. Legea nr. 72/2022 mai prevede și o interdicție pentru autoritățile fiscale de a emite, în viitor, în cadrul unor inspecții fiscale ulterioare, decizii de impunere privind reîncadrarea indemnizațiilor de delegare/detașare acordate în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 – 3 aprilie 2022.

Legea clarifică și regimul fiscal al diurnelor, astfel încât să existe mai puține probleme de reîncadrare fiscală ulterioară. Mai exact, actul normativ stabilește că toate cele patru forme de plată (indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, indemnizația de detașare transnațională și prestațiile în bani acordate pentru clauzele de mobilitate) să aibă același tratament fiscal. Ca noutate, se introduce un plafon suplimentar pentru sumele acordate angajaților și scutite de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. Astfel, potrivit noilor prevederi, acestea nu trebuie să depășească: de 2,5 ori valoarea indemnizației stabilite pentru salariații instituțiilor publice și nici contravaloarea a trei salarii de bază pentru locul de muncă ocupat, raportată la numărul de zile lucrate în luna respectivă și multiplicată cu numărul de zile în care activitatea este desfășurată în altă localitate/în străinătate. În situația în care unul dintre cele două plafoane este depășit, diferența va fi asimilată venitului salarial și supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii.

De asemenea, actul normativ aduce și o nouă procedură de inspecție fiscală în domeniul diurnelor prin care echipele de inspecție fiscală nu mai au dreptul să reclasifice diurnele în venituri de natură salarială decât după controale realizate și de inspecția muncii, care să constate starea de fapt în care se regăsesc acei salariați.

 1. Prelungirea mecanismului de plafonare a preturilor la energie electrică și gaze naturale
  Guvernul a extins perioada de plafonare a prețurilor pentru livrările de energie electrică și gaze naturale, astfel încât clienții casnici și noncasnici să beneficieze de facturi reduse la energie și în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Aplicabilă inițial doar pentru câteva luni începând din noiembrie, măsura a fost extinsă pentru încă un an prin OUG nr. 27/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 274 din 22 martie.

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul final facturat de furnizorii de energie electrică va fi de:

• maximum 0,68 lei / kWh (TVA inclus) pentru clienții casnici care în 2021 au avut un consum mediu lunar de până la 100 kWh;

• maximum 0,8 lei / kWh (TVA inclus) pentru clienții casnici care în 2021 au avut un consum mediu lunar între 100 și 300 kWh;

• maximum 1 leu / kWh (TVA inclus) pentru clienții noncasnici.

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale va fi de:

• maximum 0,31 lei / kWh (TVA inclus) pentru clienții casnici;

• maximum 0,37 lei / kWh (TVA inclus) pentru clienții noncasnici care în 2021 au avut un consum anual de cel mult 50.000 mWh.

Plafonările de prețuri se aplică automat pe facturi, nefiind necesar niciun efort birocratic al clienților pentru a beneficia de acest mecanism, iar furnizorii vor primi compensări financiare de la stat pentru aceste măsuri de sprijin acordare clienților finali, subliniază sursa citată.

 1. Modificarea formularului fiscal pentru raportarea profitului din 2021
  Ordinul ANAF nr. 423/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 22 martie 2022, actualizează declarația fiscală 101 privind impozitul pe profit. Noul model de formular este aplicabil începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021.

Principala modificare vizează includerea în formular a posibilității de a raporta reducerile de impozit pe profit aplicabile companiilor care aplică facilitățile fiscale cuprinse în OUG nr. 153/2020, act normativ care permite societăților să beneficieze de reduceri de până la 10% din impozitul datorat la stat, dacă îşi cresc capitalurile proprii în perioada 2021 – 2025.

ANAF a actualizat și formularul electronic aferent declarației 101, disponibil pe pagina de internet a instituției, deci companiile pot începe deja declararea impozitului pe profit aferent anului 2021. În perioada 2022 – 2026, declarația 101 are termen temporar de depunere în 25 iunie (față de 25 martie, termenul uzual pentru acest formular).

 1. Actualizarea normelor de aplicare a Legii SSM
  HG nr. 259/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 223 din 7 martie 2022, pune în aplicare o serie de modificări legislative care permit ca instruirile SSM ale angajaților să fie realizate și în format electronic, iar documentele care atestă realizarea acestor instruiri să poată fi întocmite și semnate digital. Astfel printre cele mai importante aspecte pe care le stabilește actul normativ se numără faptul că instruirile SSM pot fi făcute și în format electronic, de la distanță (în funcție de procedurile stabilite de angajator în regulamentul intern), iar fișele de instruire SSM (atât cele individuale, cât și cele colective) pot fi întocmite digital și semnate și ele în mod electronic (cu semnături electronice avansate sau calificate).

De asemenea, actul normativ mai prevede și o serie de reguli noi pentru comunicarea și cercetarea accidentelor de muncă petrecute în străinătate, în care sunt implicați salariați români. Potrivit noutăților, comunicarea accidentului de muncă autorităților se face de angajator în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, iar dosarul de cercetare a evenimentelor se simplifică și cuprinde o listă mai restrânsă a documentelor.

Actul normativ prevede și actualizări ale procedurilor de cercetare a bolilor profesionale, dar și înființarea unei comisii special pentru soluționarea contestațiilor care va analiza contestațiile depuse de angajatori în legătură cu declararea bolilor profesionale.

 1. Modificări și clarificări la calendarul de implementare SAF-T
  Ordinul ANAF nr. 373/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022, actualizează calendarul de implementare pentru fișierul SAF-T și clarifică termenele de depunere pentru anumite categorii de companii.

Potrivit actului normativ:

• pentru contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii și care își păstrează această încadrare și după data de 1 ianuarie 2022, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;

• contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligația depunerii Declarației 406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022.

 

În plus, ordinul ANAF introduce obligația de depunere a fișierelor SAF-T și pentru alte tipuri de companii. Astfel:

• contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România au obligația de depunere a Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

• Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și /sau fonduri de pensii facultative și /sau fonduri de pensii ocupaționale, societățile de intermediere/brokeraj în asigurări, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligația de depunere a Declarației 406 de la 1 ianuarie 2023, se menționează în comunicat.

Sursă articol: bursa.ro

Share on LinkedIn
Related Posts