Legal Alert Modificări ale sistemului de garanție-returnare ambalaje primare nereutilizabile

Legal Alert – Modificări ale sistemului de garanție-returnare ambalaje primare nereutilizabile

Legal Alert – Modificări ale sistemului de garanție-returnare ambalaje primare nereutilizabile

În data de 7 octombrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 979 Hotărârea Guvernului nr. 1214 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Dintre modificările și completările introduse prin Hotărârea de Guvern cu privire la sistemul de garanție-returnare („SGR”) atragem atenția cu privire la următoarele:

Noul termen pentru aplicarea sistemului de garanție-returnare este 30 noiembrie 2023 (termen care va putea fi amânat la solicitarea motivată a administratorului SGR). Începând cu aceeași dată este interzisă introducerea de produse ambalate în ambalaje SGR pe piața națională dacă producătorul nu este înregistrat în SGR precum și a produselor cu ambalaje care nu sunt inscripționate conform SGR (excepție făcând stocurile care vor putea fi introduse pe piață până la 31 decembrie 2024);

• Producătorii și comercianții de ambalaje SGR vor avea obligația de a se înregistra în sistemul SGR cu cel puțin 150 de zile înainte de data aplicării sistemului SGR, iar cei ce vor introduce ambalaje după data de 30 noiembrie 2023 vor trebui să se înregistreze cu cel puțin 30 de zile înainte de introducerea pe piața națională a ambalajelor. Înregistrarea se va face prin intermediul site-ul administratorului SGR – ReturRo;

• Se reglementează obligația producătorilor și comercianților de a îndeplini exclusiv în cadrul SGR obiectivele referitoare la deșeurile provenite de la ambalajele SGR;

• Este introdusă posibilitatea consumatorilor de a solicita restituirea valorii garanției prin transfer bancar, transferul bancar efectuându-se la solicitarea consumatorului cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant;

• Sunt introduse prevederi privind retragerea calității de administrator al SGR;

• Pentru anul 2023 nu este prevăzut un obiectiv minimal privind returnarea ambalajelor, ci doar pentru anii următori.

Legal Alert – Modifications on deposit-refund scheme for single-use primary packaging

On the 7th of October 2022, the Government Decision no. 1214 on the modification and completion of the Government Decision no. 1074 on the establishment of the deposit-refund scheme for single-use primary packaging was published in the Official Gazette no. 979 (“GD 1214 / 2021”).

Summarized below are the main changes brought by GD 1214 / 2022 regarding the deposit-refund system (¨DRS¨):

The new deadline for the application of the deposit-refund system is November 30th, 2023 (the deadline can be postponed at the motivated request of the DRS administrator). Starting from the abovementioned date, it is prohibited to introduce single-use primary packaging on the national market if the manufacturer is not registered in the DRS, as well as products with packaging that is not inscribed according to the DRS standards (with the exception of stocks already bought which will be able to be introduced on the market until December 31st, 2024);

• The producers and sellers of DRS packaging will have the obligation to register in the DRS system with at least 150 days before the date of the application of the system. Those who will introduce single-use packaging after November 30th 2023, will have to register in the DRS system with at least 30 days before the introduction of the packaging on the national market. The registration will be done through the website of the DRS administrator – ReturRo;

• Establishes the obligation of producers and sellers to fulfil exclusively within the DRS the objectives related to the waste from DRS packaging;

• It introduces the possibility for consumers to request the return of the guarantee by bank transfer, the bank transfer being carried out at the request of the consumer with the agreement of the seller and with the payment of bank commissions by the applicant;

• It introduces provisions regarding the withdrawal of the DRS administrator capacity;

• For the year 2023, there will be no minimum objective regarding the rate of return of single-use packaging. Thus, this objective will be applicable only for the following years.

Share on LinkedIn
Related Posts