Noul Cod de procedură fiscală vizează și controalele ANAF la companii

Noul Cod de procedură fiscală vizează și controalele ANAF la companii

Noul Cod de procedură fiscală vizează și controalele ANAF la companii

 

Codul de procedură fiscală a fost modificat, iar printre noutățile relevante care au apărut se numără și o serie de reglementări care vizează controalele și verificările pe care Agenția Națională de Administrare Fiscală le poate derula la companii. Spre exemplu, se stabilește în mod expres că punctul de vedere al unui contribuabil, în cazul controalelor antifraudă, trebuie analizat și poate duce la refacerea controlului sau a documentelor emise după acțiunea de verificare.

Noutățile sunt cuprinse în OG nr. 31/2022 și au intrat în vigoare din 3 septembrie 2022. Ordonanța cuprinde mai multe modificări de procedură fiscală, unele dintre ele schimbând reglementările ce țin de efectuarea controalelor și inspecțiilor ANAF la companii.

• Modificări care vizează inspecțiile fiscale

În cazul inspecției fiscale, în Codul de procedură a fost introdusă menționarea explicită a precizării că, în relația contribuabilului cu organele de inspecție fiscală, pot fi utilizate și mijloacele electronice de comunicare la distanță. Modificarea vine în contextul în care, de la 1 martie, toți contribuabilii sunt obligați să folosească oricum Spațiul Privat Virtual pentru orice fel de comunicare cu autoritățile fiscale, nemaifiind permise documentele tipărite.

De asemenea, tot prin OG nr. 31/2022, s-au mai clarificat prevederile care vizează rezerva verificării ulterioare, stabilindu-se că aceasta se anulează ca urmare a inspecției fiscale ori a verificării situației fiscale personale, numai atunci când verificările ANAF sunt finalizate cu raport de inspecție/raport de verificare și emiterea de decizii. Anterior, Codul de procedură fiscală era mai vag în această privință și prevedea doar că rezerva verificării ulterioare se anulează “ca urmare a inspecției fiscale ori a verificării situației fiscale personale”.

Tot în privința inspecțiilor fiscale, a fost extinsă durata de efectuare a acestui tip de verificare la firmele nerezidente. Dacă până acum, inspecția la nerezidenți putea dura maximum 45 de zile, începând din 3 septembrie, ea a fost prelungită până la maximum 180 de zile.

•  Noutate importantă la controale antifraudă

Și în privința controalelor antifraudă a apărut o noutate, care este în avantajul companiilor verificate pentru că impune structurilor fiscale să analizeze punctele de vedere emise de contribuabili și să își revizuiască constatările din controale, dacă argumentele aduse de contribuabili sunt valide, relevante și de natură de a modifica concluziile inițiale ale echipei de control.

Mai exact, potrivit OG nr. 31/2022, punctul de vedere întocmit de o companie ca urmare a unui control antifraudă la care a fost supusă trebuie să fie analizat la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscale și, în măsura în care din această analiză reiese că este necesară refacerea controlului sau a actelor de control, conducătorul structurii va dispune măsurile necesare conform celor constatate. Astfel, atât punctul de vedere al contribuabilului, cât și analiza acestuia, trebuie avute în vedere de către organele competente, în virtutea principiului bunei-credințe a autorității fiscale.

Articol apărut în Bursa.ro

Share on LinkedIn
Related Posts