Tax Alert Măsuri referitoare la salariul minim în România

Tax Alert – Măsuri referitoare la salariul minim în România

Tax Alert – Măsuri referitoare la salariul minim în România

 

În cursul zilei de 9 decembrie 2022, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 prin care sunt aduse o serie de modificări relevante în domeniul fiscal și Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 care stabilește salariul minim brut au fost publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 1186/2022

Cele mai importante modificări sunt referitoare la următoarele aspecte:

• Este majorat salariul minim brut pe economie la valoarea de 3.000 lei/lunar;
Începând cu 1 ianuarie 2023, va crește salariul minim în construcții de la 3.000 lei la valoarea de 4.000 lei. Trebuie precizat că această măsură nu se aplică și salariilor din domeniul agroalimentar, unde acestea vor rămâne la același nivel de 3.000 de lei, ca și salariul minim brut general pentru 2023;
• Pentru persoanele care realizează salariul minim brut, începând cu 1 ianuarie 2023, angajatorul nu va mai reține impozite și contribuții pentru o suma de 200 de lei. Astfel, pentru salariul minim brut, doar 2.800 lei vor face obiectul impozitului și contribuțiilor. Această măsura nu va fi aplicabilă dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență şi 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă;

Tax Alert – Changes regarding the minimum wage in Romania

 

On the 9th of December 2022, the Emergency Government Ordinance no. 168/2022 which brings a series of tax changes and Government Decision no. 1447/2022 which establishes the minimum gross salary were published in the Official Gazette no. 1186/2022.

The most important changes refer to the following:

• The minimum gross salary will increase to RON 3.000/month;
Starting with the 1st of January 2023, the gross minimum salary in constructions will increase from RON 3.000/month to RON 4.000/month. It is worth mentioning that this measure is not applicable to the employees from the food industry, where they will remain at the same level of RON 3.000, just like the new level of the general gross minimum salary for 2023;
• For the individuals who earn the gross minimum salary, starting with the 1st of January 2023, the employer will no longer have to withhold taxes and contributions for the amount equal to RON 200. As such, for the gross minimum salary, only RON 2.800 will be subject to tax obligations. This measure will not be applicable if, in the period between the entry into force of the Emergency Government Ordinance and the 31st of December 2023, the level of the base gross monthly salary established through an employment contract is diminished.

Share on LinkedIn
Related Posts