Transmiterea online a dosarelor de recuperare a concediilor medicale din fondul FNUASS în conformitate cu art. 6 alin. 3(1) din OUG nr. 158/2005

Transmiterea online a dosarelor de recuperare a concediilor medicale din fondul FNUASS în conformitate cu art. 6 alin. 3(1) din OUG nr. 158/2005

Reglementări în domeniul Muncii și al Relațiilor Sociale
Transmiterea online a dosarelor de recuperare a concediilor medicale din fondul FNUASS în conformitate cu art. 6 alin. 31 din OUG nr. 158/2005

 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a transmis, prin intermediul paginii de Internet, o comunicare privind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către angajatori.

Principalele aspecte de interes:

Începând cu data de 01.10.2022, depunerea cererilor de recuperare concedii medicale FNUASS se face prin intermediul platformei de registratură electronică disponibilă pe pagina de Internet https://www.casmb.ro/atl_uploads_pf_concedii_recuperare_pj.php;

• Documentele necesare pentru depunerea online sunt următoarele (formularele pot fi descărcate și de pe platforma CASMB):

  • cererea de recuperare,
  • centralizatorul concediilor medicale,
  • exemplarul 2 al concediului medical (roz);

Cererea va conține, în mod obligatoriu, numărul de telefon și adresa de email a persoanei responsabile.

Termenul de 90 de zile pentru depunerea cererii de recuperare (conform art. 40 alin. (1) din OUG nr. 158/2005) se calculează până la data depunerii cererii online;

Termenul pentru decontare este de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire;

În termen de 30 de zile de la primirea acceptului înregistrării online, cererea de recuperare, dovada acceptului online și exemplarele roz ale concediilor medicale se depun în original, în format fizic, cu opis sau notă de inventar;

În termen de 90 de zile de la data comunicării respingerii înregistrării, se poate depune o nouă cerere online, în caz contrar cererea fiind respinsă ca tardivă.

Labour and Social Relations Regulations
Online transmission of sick leave recovery files from the Unique National Health Insurance Fund (FNUASS) in accordance with Art. 6(31) of GEO No. 158/2005

 

The Bucharest Municipal Health Insurance House (CASMB) has sent, via its website, a communication concerning the registration, processing, validation and settlement of the amounts relating to health insurance leave and allowances by the employers.

Main points of interest:

As of 1 October 2022, the submission of applications for the recovery of sick leave from FNUASS will be made via the electronic registration platform available at https://www.casmb.ro/atl_uploads_pf_concedii_recuperare_pj.php;

• The documents required for online submission are as follows (the forms can also be downloaded from the CASMB platform):

  • the application for recovery,
  • the sick leave centraliser,
  • copy 2 of the sick leave (pink);

The application must contain the phone number and email address of the person in charge.

The 90-day deadline for submitting the application for recovery (under Article 40(1) of GEO No. 158/2005) is calculated up to the date of submission of the online application;

The deadline for settlement is 60 days from the date of submission of the refund claim;

Within 30 days from receipt of acceptance of the online registration, the application for recovery, the proof of online acceptance and the pink copies of the sick leave shall be submitted in original, in hard copy, with a list of documents or inventory note;

Within 90 days from the date of notification of rejection of the registration, a new online application may be submitted, otherwise the application will be rejected as late.

Mara Bîndar
Mara Bîndar
Paralegal
Share on LinkedIn
Related Posts