Autorizarea activităților industriale, simplificată major din 2024. Investitorii vor avea la dispoziție o platformă electronică unică unde vor putea face toate demersurile

Autorizarea activităților industriale, simplificată major din 2024. Investitorii vor avea la dispoziție o platformă electronică unică unde vor putea face toate demersurile

Autorizarea activităților industriale, simplificată major din 2024.
Investitorii vor avea la dispoziție o platformă electronică unică unde vor putea face toate demersurile

 

Guvernul a reglementat licența industrială unică și a început un amplu proces de reformare a modului în care se obțin autorizațiile pentru activități industriale, astfel încât procesul să fie simplificat major în următorii ani, dezideratul fiind ca din 2024 autorizațiile și licențe industriale să fie obținute mai ușor, prin depunerea electronică a tuturor documentelor necesare.

Reformarea procesului de autorizare a activităților industriale și acordare a licenței unice în România este unul dintre obiectivele asumate de statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru că reforma intenționată este de o mare cuprindere și presupune implementarea mai multor mecanisme și proceduri noi, termenul prevăzut pentru implementarea noilor reguli este 31 decembrie 2023.

Un prim pas a fost făcut în această direcție, după ce Guvernul a publicat o ordonanță de urgență în care se reglementează cadrul legal general pentru obținerea licenței industriale unice.

Este vorba despre OUG nr. 140/2022, publicată în 20 octombrie, care stabilește un cadru juridic general, instituțional și de reglementare pentru licențierea activităților industriale, prin care se simplifică procedurile de emitere a licențelor, acordurilor, autorizațiilor sau avizelor de care este nevoie pentru demararea unei activități industriale.

Intrarea în vigoare a ordonanței ce vizează licența industrială unică reprezintă jalonul 243, din cadrul Componentei 9 ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, aferentă Pilonului III din PNRR („Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii puternice”).

Actul normativ reglementează integrarea licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de activitate într-o singură procedură simplificată în scopul emiterii licenței industriale unice și prevede, în acest scop, înființarea Oficiului pentru Licență Industrială. Hotărârea de Guvern prin care se va aproba organizarea și funcționarea instituției trebuie adoptată până în februarie 2023, în 120 de zile la apariția ordonanței în Monitorul Oficial.

Ordonanța mai stabilește și alte repere generale pentru cum se va reorganiza întregul proces de autorizare a activităților industriale. Astfel, se prevede, spre exemplu, că obținerea licenței industriale unice se va face prin depunerea cererii într-un singur punct de contact electronic, iar antreprenorii vor avea la dispoziție pe această platformă inclusiv un simulator de licență, prin intermediul căruia vor putea afla, în funcție de activitatea industrială pe care vor să o deruleze, ce documente va fi necesar să pregătească pentru autorizare, care sunt instituțiile responsabile, durata estimată a obținerii avizelor, precum și procedurile ori tarifele ce vor fi implicate în întregul proces.

Constituirea și administrarea punctului de control unic pentru licențele industriale va fi una dintre atribuțiile principale ale noului Oficiu ce va fi înființat. Acest punct de control electronic se va integra în sistemul e-guvernare (gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României) și va trebui să se interconecteze cu sistemele informatice ale celor peste 30 de autorități competente, care au atribuții în licențierea și autorizarea unor activități industriale.

Această nouă interfață urmează să fie singurul punct de contact între investitorii care vor să desfășoare activități industriale și administrația publică, astfel încât toate documentele și schimburile de informații să se transmită prin intermediul acestei platforme digitalizate, care să permită inclusiv derularea de la distanță a procedurilor necesare autorizărilor.

În acest scop, actul normativ centralizează într-una dintre anexele sale autoritățile, agențiile și direcțiile cu competențe în licențierea și autorizarea unor activități industriale care vor fi obligate ca, în 150 de zile, de la intrarea în vigoare a noii ordonanțe de urgență să revizuiască și să propună intervenții legislative punctuale astfel încât procedurile lor de autorizare să fie puse în acord cu noile reglementări stabilite de Guvern.

Nerespectarea obligațiilor referitoare la revizuirea procedurilor de către autoritățile competente, avizarea acestora sau înregistrarea în punctul de contact unic electronic pentru licență industrială constituie contravenții și vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 5.000 lei și 50.000 lei.

 

Articol apărut în Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts