Poate angajatorul decidă telemunca are loc exclusiv de la domiciliul salariatului?

Poate angajatorul să decidă că telemunca are loc exclusiv de la domiciliul salariatului?

Menționarea în contractul de muncă sau actul adițional al acestuia a adresei/adreselor de la care se prestează activitatea în telemuncă nu mai este necesară încă din primăvara acestui an, însă, dacă există justificare și telesalariatul este de acord, un angajator poate impune o anumită locație, dar nu sediul firmei, pentru telemuncă. Această situație ar putea fi necesară când salariatul are acces sau lucrează cu informații sensibile pentru companie.

Aducem în discuție această ipoteză, respectiv a impunerii telemuncii de la domiciliul salariatului ținând cont de mai multe considerente: de exemplu, este posibil ca angajatorul să nu aibă la sediu spațiu suficient pentru toți salariații sau poate opta ca la sediu să rămână doar personal esențial sau care nu poate lucra în telemuncă, salariatul să nu dorească să vină la birou/sediu sau să fie din altă localitate/județ față de angajator.

În condițiile în care telemunca poate fi făcută de oriunde există un dispozitiv electronic (fie că e telefon/tabletă sau laptop) și internet, am vrut să aflăm dacă i se poate impune unui telesalariat să lucreze de la o adresă, cu o conexiune de internet sigură, cum ar fi domiciliul acestuia și nu un spațiu public (cum ar fi o cafenea, restaurant sau mall), pentru ca, în activitatea pe care o prestează, să nu divulge neintenționat informații sensibile sau secrete despre companie sau să devină țintă unor hackeri.

Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă prevede că telemunca este “forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor”.

Același act normativ stabilește că “[a]ctivitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent”.

“Având în vedere că forma actuală a legii telemuncii nu mai impune obligativitatea declarării locației de telemuncă, faptul că telesalariatul va presta activitatea exclusiv de la propriul domiciliu trebuie agreat contractual. Considerăm că prin acordul acestora se poate conveni ca salariatul să presteze munca exclusiv de la o altă locație decât sediul angajatorului, inclusiv se poate agrea restrângerea ariei geografice (e.g. la nivelul unui oraș sau a unui județ) sau faptul că locația de telemuncă va fi exclusiv domiciliul salariatului. Angajatorul nu poate obliga efectiv salariatul, însă prin negocierea contractuală părțile pot conveni asupra acestui aspect, a explicat, pentru redacția noastră, Anca Iulia Zegrean, Partener BirișGoran, Head of Labor Practice.

Specialista mai atrage atenția asupra faptului că telesalariatul are următoarele obligații, conform legii telemuncii și care ar trebui să se regăsească și în actul de telemuncă:

  • de a respecta regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție și
  • de a respecta și asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă.

“În cazul în care salariatul respectiv lucrează cu informații foarte sensibile pentru companie, angajatorul asigură infrastructura necesară securității datelor, concepe regulile derivate acesteia și le comunică salariatului care trebuie să le respecte. Atât timp cât angajatorul are politici interne clare prin care se stabilesc regulile de securitate a datelor, acestea sunt opozabile telesalariatului și acesta este obligat să le respecte, în caz contrar, angajatorul fiind îndreptățit să aplice sancțiuni disciplinare”, subliniază specialista BirișGoran.

Cu altă ocazie, Anca Iulia Zegrean afirma că, deși nu mai este necesară declararea locațiilor de telemuncă, pot fi solicitate adresele de la care un telesalariat muncește, doar dacă angajatorul are o justificare a acestui demers, deoarece declararea adreselor reprezintă prelucrare de date cu caracter personal.

“Poți să ceri locația sau locațiile de telemuncă sau să îi pui pe salariați să te anunțe când [schimbă această locație, dar] trebuie, (…) pe zona de GDPR (Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – n. red.), să justifici, să arăți care este interesul tău, ca angajator, să ceri în continuare ca salariatul să-și declare diverse adrese, adică să faci prelucrare de date cu caracter personal, [interes] care să fie mai mare decât interesul salariatului de a păstra confidențialitatea acestor date”, a declarat specialista în cadrul unei conferințe organizate de avocatnet.ro în luna mai.

Share on LinkedIn
Related Posts